Adecco België verkozen tot Beste Werkgever dankzij doelbewuste strategie


Adecco werd verkozen tot Beste Werkgever nadat drie jaar geleden een doelbewust strategisch plan hiertoe werd opgesteld. De verkiezing komt jaarlijks tot stand door de Vlerick Management School en onderzoekt de sociale dimensies binnen de organisaties. Het eindresultaat van de verkiezing weerspiegelt het HR management van de deelnemende bedrijven.
 
Mark De Smedt, Country Manager Adecco België en Luxemburg: “ “Met Adecco namen wij regelmatig deel aan de verkiezing en werd drie jaar geleden de doelstelling om één van de Beste Werkgevers te worden, opgenomen in het strategisch beleid. Jaar na jaar hebben we de resultaten geanalyseerd, feedback gevraagd aan onze werknemers en werd een zeer concreet actieplan opgesteld. Ik ben dan ook verheugd te kunnen vaststellen dat ons beleid vruchten heeft afgeworpen en wens daarvoor alle medewerkers te danken. Dit nieuws valt ongeveer samen met onze erkenning binnen Adecco Group als ‘Country of the Year in Europe’, eens te meer het bewijs dat er wel degelijk een verband is tussen een gezond HR beleid en de bedrijfsprestaties. Waar ik bijzonder trots op ben is de grote betrokkenheid die onze medewerkers tonen bij de problematiek van de tewerkstelling van jongeren en langdurig werklozen. Het daarvoor in 2012 opgezet programma ‘Attitude & Coaching’ onderscheidt ons bedrijf van anderen in onze sector. Dit programma voorziet in een intensievere begeleiding van schoolverlaters en langdurig werklozen om hen aan een gepaste job te helpen. Als ik verder zie met welk enthousiasme onze werknemers zich persoonlijk engageren in het Adecco Win4Youth programma, ben ik uitermate trots op hun inzet voor hulpbehoevende jongeren.”
 
Win4Youth is een wereldwijd Adecco Groep initiatief waarbij alle Adecco medewerkers, uitzendkrachten en klanten aangezet worden om te lopen voor diverse sociale jongeren projecten. Het aantal gelopen kilometers  (1 km = 1 $) bepaalt hoeveel fondsen geschonken worden. Voor 2013 is SOS Kinderdorpen België één van de 4 geselecteerde projecten.
 
Dirk Stienaers, HR Director Adecco België: “De resultaten tonen ook aan dat ons waardengedreven en ethisch beleid aan de basis liggen van deze erkenning. Het valt ook op dat onze medewerkers vertrouwen stellen in het hun managers en dat ze aangeven erkenning te krijgen voor hun inzet. Opmerkelijk in de enquête is de hoge score ten aanzien van gelijkwaardige behandeling van medewerkers, ongeacht sekse, geaardheid religie of etnische afkomst.”
 
Sabine Vanovenberghe, Adecco medewerker sinds 1996:”Werken bij Adecco betekent voor mij méér dan alleen maar mijn job doen. Ik heb het gevoel dat ik daadwerkelijk bijdraag aan de maatschappij en op die manier invulling geef aan ‘better work, better life’, de baseline van Adecco.”
 
 

 
 

De Adecco collega's waren zo opgezet met de titel Beste Werkgever dat ze spontaan hun versie van de Harlem Shake brachten. Herken je onze speciale gast?