Nieuwe reglementering dienstencheques

Nieuwe reglementering voor gebruikers van dienstencheques 

Nieuwe bepalingen bestemd voor de gebruikers

De reglementering met betrekking tot de dienstencheques werd gewijzigd.


1. Prijs:

De aankoopprijs van een dienstencheque bedraagt 9 € voor de 400 eerste dienstencheques die besteld worden, en tot 10 € voor de volgende. Wij vestigen ook uw aandacht op het feit dat u per kalenderjaar maximum 500 dienstencheques per gebruiker of 1.000 dienstencheques per gezin kunt bestellen (400 tegen 9 € en 100 tegen 10 €). Enkel bepaalde doelgroepen, zoals mindervaliden en eenoudergezinnen, kunnen tot 2.000 dienstencheques per jaar kopen.

Ter herinnering: wordt beschouwd als een gezin, alle personen die ingeschreven zijn op hetzelfde adres volgens het attest van gezinssamenstelling in het bevolkingsregister.


2. Geldigheidsduur:

Voor de eindgebruiker is de geldigheidsduur van een dienstencheque 8 maanden.

3. Belastingvermindering:

Het maximumaantal dienstencheques waarop de belastingvermindering van toepassing is , is beperkt tot 150 per persoon en per jaar.
Sinds 1 januari 2015 bedraagt het voordeel voor inwoners van Vlaanderen 30% en 10% voor wie in Wallonië woont. In Brussel-Hoofdstad krijg je 15% voordeel sinds 1 januari 2016.

In een notendop:

 De cheques die u  bestelt, kosten 9 €, wat na belastingvermindering zal neerkomen op € 6,30  voor Vlaanderen, op  € 7,65 voor Brussel-hoofdstad en op €8,10 voor Wallonië .

Adecco Home Services heeft de berekening al voor u gemaakt: als u 155 cheques voor uzelf bestelt plus 155 cheques voor uw partner/meerderjarige inwonende, dan vertegenwoordigt dit in totaal 310 cheques op jaarbasis. Met deze cheques kunt u een beroep doen op 6 uur huishoudhulp per week en integraal genieten van de belastingvermindering.

Als u dus meer dan 3 uur huishoudhulp per week hebt, is het fiscaal voordeliger om de cheques te bestellen op naam van twee personen (die ingeschreven zijn op hetzelfde adres).


Meer info vindt u op de website van Sodexo

In de kijker:

> Aanpassingen 2015
 Vakanties Veiligheid