Veelgestelde vragen

 

Hoe werkt het systeem van dienstencheques?
Ik heb reeds een huishoudhulp. Kan ik deze met dienstencheques tewerkstellen?
Waar en hoe bestel ik de dienstencheques?
Hoeveel dienstencheques kan ik jaarlijks bestellen?
Hoelang is een dienstencheque geldig?
Hoe zit het nu precies met het fiscaal voordeel?
Ik ben vrouwelijke zelfstandige en zwanger, krijg ik gratis dienstencheques?
Welke zijn de toegelaten huishoudelijke taken?
Mag ik ook een huishoudhulp aanwenden voor klusjes en tuinonderhoud?
Is mijn huishoudhulp verzekerd?
Wat als mijn huishoudhulp iets breekt of stuk maakt bij mij thuis? 
Hoe vraag ik een huishoudhulp aan ?
Hoeveel hulp kan ik krijgen voor één dienstencheque?
Welke dagen en uren mag mijn huishoudhulp werken en welke niet?
Aan wie moet ik de dienstencheques afgeven?
Hoeveel verdient de huishoudhulp?
Wat dien ik te doen als ik verlof wil nemen?
Mijn papieren dienstencheques zijn verloren / gestolen / niet toegekomen / bevatten foute vermeldingen. Wat moet ik doen?
Zijn elektronische dienstencheques makkelijker dan papieren dienstencheques?


Hoe werkt het systeem van dienstencheques?

Met dienstencheques kunt u als particuliere gebruiker een werknemer inschakelen om huishoudelijk werk te verrichten in uw privé-woning. Indien u een tweede verblijf heeft en de dienstencheques hiervoor wil gebruiken, is dit toegestaan enkel indien deze woning zich in België bevindt en het gebruik ervan strikt voor eigen gebruik is.

Terug naar boven

Ik heb reeds een huishoudhulp. Kan ik deze met dienstencheques tewerkstellen?

Adecco kan ook een arbeidsovereenkomst aanbieden aan de huishoudhulp die u momenteel al tewerkstelt. Op die manier wordt de tewerkstelling volledig regulier.

Terug naar boven

Waar en hoe bestel ik de dienstencheques?

Het stappenplan:
Iedere meerderjarige inwoner van België kan dienstencheques bestellen bij Sodexo.

 1. U hebt allereerst een gebruikersnummer nodig. Als u dit al heeft, kan u meteen beslissen hoeveel dienstencheques van € 9 u wil kopen.
 2. U schrijft zich gratis in op de website van Sodexo via deze link http://www.dienstencheques-rva.be/gebruikers/?lang=nl of via de volgende link : http://www.dienstencheques-rva.be/nl_particulier_inschrijving_form.asp  
 3. U kan ook contact opnemen met het volgende nummer 02/547.54.95 indien u zich wenst in te schrijven.
  • Sodexo geeft u gratis een persoonlijk gebruikersnummer waarmee u dienstencheques kan bestellen door overschrijving van het aankoopbedrag dat overeenstemt met het aantal dienstencheques dat u wenst. Elke cheque kost € 9 /stuk.
  • Papieren of elektronische dienstencheques: aan u de keuze! U kunt op elk moment van het ene naar het andere statuut overstappen.
  • Beslis hoeveel dienstencheques van € 9 u wilt kopen. Stort een veelvoud van € 9 (met een minimum van € 90) op een van de acht rekeningnummers van Sodexo. Vergeet uw persoonlijk gebruikersnummer niet te vermelden als mededeling bij uw overschrijving.
  • Enkele dagen later vallen de papieren dienstencheques bij u thuis in de bus. Koos u voor de elektronische cheques, dan kan u uw exemplaren vinden in uw elektronische portefeuille.
Terug naar boven

Hoeveel dienstencheques kan ik jaarlijks bestellen?

De algemene regel stelt de aankooplimiet voor dienstencheques op 500 per kalenderjaar en per gebruiker met een maximum van 1000 cheques per huishouden. (Met huishouden bedoelen we "personen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister".)
Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar. Deze maatregel richt zich tot eenoudergezinnen, gehandicapte personen en ouders van minderjarige gehandicapte kinderen evenals oudere personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Meer dan 500 dienstencheques per jaar te bestellen? Bekijk de procedure

Eenoudergezinnen:
Wil je van deze regel gebruikmaken om tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar te kunnen bestellen? Bekijk de procedure 

Een exemplaar moet aan de RVA gestuurd worden met de gevraagde bewijsstukken. Een ander exemplaar (het origineel) moet teruggestuurd worden, zonder bewijsstukken, naar Sodexo.

RVA      
Algemene Directie Reglementering   
Tijdskrediet en buurtdiensten   
Keizerslaan 7      
1000 Brussel

Sodexo
Cel Dienstencheques
Charles Lemaire 1
1160 Brussel

Terug naar boven

Hoelang is een dienstencheque geldig?

De cheques zijn 8 maanden geldig. Vervallen cheques kunt u in geen enkel geval meer omruilen en u kunt er ook geen terugbetaling voor aanvragen.

Terug naar boven

En hoe zit het nu precies met het fiscaal voordeel ?

Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig:

Het bedrag dat u voor Dienstencheques betaalt, geeft u recht op een belastingvermindering.
Het aftrekbare bedrag is beperkt tot 155 dienstencheques per jaar.
Uw belastingvermindering wordt berekend aan een belastingsvoet van 30% voor Vlaanderen, 15% voor Brussel en 10% voor Wallonië..

De werkelijke kost voor een dienstencheque bedraagt dus € 6,30 (Vlaanderen), € 7,65 (Brussel) of € 8,10 (Wallonië).
Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

Sinds het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van dit voordeel via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door indiening van de belastingaangifte met toevoeging van het fiscaal attest. Als u geen belastingbrief ontvangt, vraagt u die op eigen initiatief aan bij uw lokaal belastingkantoor.

Meer informatie hierover kan u verkrijgen via het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02/572 57 57 (gewoon tarief).

Terug naar boven

Ik ben vrouwelijke zelfstandige en zwanger, krijg ik gratis dienstencheques ?

Wanneer u als vrouw als zelfstandige werkt en een kind hebt gekregen, kan u genieten van moederschaphulp wanneer u uw professionele activiteiten hebt hervat. Deze hulp, die bestaat uit 105 Dienstencheques, krijgt u via de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen.

Terug naar boven

Welke zijn de toegelaten huishoudelijke taken?

Dienstencheques mogen slechts aangewend worden voor activiteiten die in de privé-sfeer plaatsvinden en nooit voor prestaties in een professionele omgeving (niet toegelaten zijn bijvoorbeeld de schoonmaak van een dokterskabinet, een wachtzaal, een kamer of een studio die verhuurd wordt, enz.).

Volgende zaken zijn toegestaan:

 • schoonmaken van uw woning en de ramen
 • wassen en strijken van uw linnengoed
 • dagelijkse boodschappen zoals naar de kruidenier, de bakker, …
 • kleine naaiwerken
 • bereiden van maaltijden
Terug naar boven

Mag ik ook een huishoudhulp aanwenden voor klusjes en tuinonderhoud?

Neen, daarvoor mag u uw dienstencheques niet gebruiken.
 
Volgende zaken zijn ook verboden:

 • schoonmaak van commerciële ruimtes of beroepslokalen  (bijv. kapsalon, dokterskabinet),
 • poetsen van gemeenschappelijke ruimtes zoals appartementtraphal,
 • externe schoonmaak bij vriesweer,
 • schoonmaak van buitenramen hoger dan geljkvloers
 • babysitting en bejaardenzorg
 • electriciteitswerken 
 • behangen en schilderen
 • Aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, audiovisueel materiaal, de aankoop van warme maaltijden, de periodieke verdeling van kranten en weekbladen.

Opgelet : er is nog een verbod in het kader van de tewerkstelling nl. de huishoudhulp mag geen familie zijn in eerste of tweede graad, of op eenzelfde adres als de gebruiker wonen. 

 • Het is dus niet toegelaten dat een huishoudhulp werkt bij:
 • ouders, grootouders, schoonouders, aangetrouwde grootouders;
 • kinderen of kleinkinderen;
 • broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen;
 • elke persoon, al dan niet familie, met wie hij op hetzelfde adres samenwoont.
Terug naar boven

Is mijn huishoudhulp verzekerd?

In geval van een ongeval op het werk of op weg van en naar het werk is elke werknemer dienstencheques van Adecco  verzekerd via een arbeidsongevallenverzekering .

Terug naar boven

Wat als mijn huishoudhulp iets breekt of stuk maakt bij mij thuis?

Adecco is verzekerd voor alle materiële schade toegebracht door onze huishoudhulp indien dit een rechtstreeks gevolg is van haar activiteiten. Er wordt een franchise in rekening gebracht.

Terug naar boven

Hoe vraag ik een huishoudhulp aan ?

U kan voor een aanvraag van een huishoudhulp terecht in elk Adecco-kantoor in België

OF: Stuur uw aanvraag door via ons online aanvraagformulier: Aanvraag huishoudhulp
 

Terug naar boven


 

Hoeveel hulp kan ik krijgen voor één dienstencheque?

Voor elk gepresteerd uur betaalt u 1 dienstencheque. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de samenwerking met Adecco.

Terug naar boven

Welke dagen en uren mag mijn huishoudhulp werken en welke niet?

Onze huishoudhulpen mogen nooit werken op zondagen en op feestdagen.  Op weekdagen en op zaterdag is werken toegestaan tussen 6u00 en 20u00. Bij het doorgeven van uw aanvraag kan u uw voorkeurdagen vermelden. Wij proberen hier in de mate van het mogelijke, rekening mee te houden.
De huishoudhulp dient minimum 3 uur per prestatie te werk gesteld te worden, uw aanvraag dient dus minimum 3 uur te tellen.

Terug naar boven

Aan wie moet ik de dienstencheques afgeven?

U geeft de papieren dienstencheques mee aan uw huishoudhulp. Daarom is het belangrijk dat u de dienstencheques steeds vooraf invult met de juiste data en al klaarlegt op een afgesproken plaats.
Vergeet niet de papieren dienstencheques volledig en correct in te vullen. 

U vindt meer info op de website van Sodexo.

Terug naar boven

Hoeveel verdient de huishoudhulp?

Het loon bij Adecco is hoger dan het minimumbarema en bovendien zijn er ook extra vergoedingen:

 • Reisvergoeding
 • Vakantie en vakantiegeld
 • Eindejaarspremie
 • Syndicale premie
 • Betaalde feestdagen
 • Gewaarborgd loon bij ziekte
 • Klein verlet
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Bijdragen voor pensioen

GSM-abonnement aan interessante tarieven met deels gratis telefoonuren en sms-en.
Daarnaast voorziet Adecco jaarlijks specifieke (technische) opleidingen in groepsverband, persoonlijke evaluatiemomenten, indien nodig begeleiding op het werkveld.

Terug naar boven

Wat dien ik te doen als ik verlof wil nemen?

Als u op vakantie gaat en de huishoudhulp niet moet komen, dient u ons twee weken
vooraf op de hoogte te brengen.  Bij een te late verwittiging dienen wij de huishoudhulp te betalen. Gelieve hiermee rekening te houden en de minimumtermijn te respecteren om ons te informeren van uw afwezigheid.

Terug naar boven

Mijn papieren dienstencheques zijn verloren / gestolen / niet toegekomen / bevatten foute vermeldingen. Wat moet ik doen?

Omruiling, diefstal, verlies of niet ontvangst van dienstencheques kunnen worden voorkomen.

Papieren dienstencheques:

Hiervoor zijn 2 formulieren voorzien:

 1. Aanvraagformulier tot omruiling van papieren dienstencheques voor gebruikers
 2. Aangifteformulier voor gebruikers van papieren dienstencheques bij volgende incidenten:
  • niet ontvangst van dienstencheques 
  • verlies/diefstal met aanvraag tot terugbetaling of vervanging 
  • ontvangst van foutieve dienstencheques

Meer info vindt u terug op de website van Sodexo

Kosten voor gebruikers van papieren dienstencheques

 • Niet ontvangst van dienstencheques 
  Kost : Gratis
 • Ontvangst van foutieve dienstencheques 
  Kost : Gratis
 • Terugbetaling 
  Kost : € 0,25  / bestelling
 • Omruiling 
  Kost : 0,25  / cheque
 • Aangifte van verlies/diefstal (met aanvraag tot terugbetaling) 
  Kost : 0,25  / bestelling
 • Aangifte van verlies/diefstal (met aanvraag tot vervanging) 
  Kost : 0,25  / cheque

U kan uw papieren dienstencheques ook omruilen voor elektronische dienstencheques.

Elektronische dienstencheques:

Er zijn 2 formulieren voor meldingen m.b.t. elektronische dienstencheques:

 1. Aanvraagformulier tot omruiling van elektronische dienstencheques voor gebruikers.
 2. Formulier van niet ontvangst van elektronische dienstencheques voor gebruikers. 

Meer info vindt u terug op de website van Sodexo

Kosten voor gebruikers van elektronische dienstencheques

 • Niet ontvangst van dienstencheques
  Kost : Gratis
 • Terugbetaling 
  Kost : 0,25  / bestelling
 • Omruiling (elektronische cheque voor een andere elektronische cheque) 
  Kost : Gratis
 • Omruiling (elektronische cheque voor een papieren cheque) 
  Kost : 0,25 / cheque

 Terug naar boven


 

Zijn elektronische dienstencheques makkelijker dan papieren dienstencheques ?

 • U hoeft niet keer op keer dienstencheques in te vullen en klaar te leggen
 • Uw voorraad cheques wordt de dag zelf na ontvangst van de betaling aangevuld 
 • Gedaan met dienstencheques die niet (tijdig) aankomen in de brievenbus, verlies of diefstal.

Waarover dient u te beschikken?
Een telefoontoestel en bij voorkeur een computer met internetverbinding.

Hoe werkt het?

 • De huishoudhulp ontvangt van Adecco een kaart met persoonlijke code en belt - telkens aan het einde van de prestaties - van het telefoontoestel naar een gratis 0800-nummer. Hij / zij geeft onder meer het aantal gepresteerde uren door.
 • Tot 9 werkdagen na de prestaties, kan u  deze - telefonisch of via computer - bevestigen. Na deze periode worden de uren automatisch gevalideerd.
 • Zijn de door de huishoudhulp ingegeven uren niet correct, dan kunt u deze gedurende 9 werkdagen corrigeren.

Lees ook: Hoe een papieren dienstencheque invullen

U wilt werken met het systeem van elektronische dienstencheques. Wat nu?

 1. Meld u aan op de website van Sodexo

  Nog niet geregistreerd als gebruiker:
  Registreer u op de website van Sodexo
  Tijdens de inschrijving kiest u voor elektronische dienstencheques.

  Als u al geregistreerd bent :

  Via internet: in uw persoonlijke klantzone kunt u uw “profiel aanpassen” en kiezen voor “elektronische dienstencheques”.

  Per telefoon: Sodexo informeren met het document 'profielwijziging'. U ontvangt een toegangscode (login en paswoord). Op het betaalnummer 02 547 54 92 kan u prestaties bevestigen, betwisten of raadplegen.
 2. Breng onmiddellijk uw Adecco Home Services kantoor op de hoogte

 Terug naar boven

Aanvraag huishoudhulp

Belangrijk om te onthouden:

 • Indien u te laat afbelt, kan dit voor onze medewerkers onverwacht loonverlies betekenen.
 • Vergeet niet telkens uw papieren dienstencheques vooraf correct in te vullen of de elektronische prestaties zo snel mogelijk na de prestatie te valideren.
 • Bij problemen, klachten of suggesties kunt u altijd terecht bij uw vertrouwde Adecco-kantoor.