Contract

 

Ik heb mijn Adecco-contract op zak! Wat nu?

Een contract tekenen bij Adecco betekent dat Adecco je werkgever wordt. Gezien uitzendarbeid berust op een contractuele relatie tussen drie partijen, heeft het bedrijf waar je de opdracht vervult ook het recht je prestaties te controleren. Het Arbeidsreglement, dat je van Adecco krijgt, bepaalt je rechten en plichten als uitzendkracht. Neem dit zeker even door.

De Dimona-aangifte

Sinds 1 januari 1999 is Adecco verplicht om elke tewerkstelling vooraf aan de RSZ aan te geven. Deze verplichting kreeg de naam DIMONA mee.

Dit is belangrijk voor Adecco en voor het bedrijf waar je tewerkgesteld bent. Daarom is het zeker belangrijk dat je elke verandering met betrekking tot je contract meteen doorgeeft.

Welke documenten moet je ons bezorgen?

Het is van groot belang dat je het contract tekent binnen de eerste twee werkdagen dat je de opdracht vervult.*

Om de betaling van je prestaties vlot te laten verlopen, rekenen wij erop dat je volgende punten naleeft:

  • Zorg ervoor dat ons steeds de originele prestatiefiches worden bezorgd. Faxen, kopieën en andere documenten volstaan niet.
  • Kijk na of de gepresteerde uren correct ingevuld zijn, zonder het wekelijkse totaal te vergeten. Laat je prestatieblad ondertekenen en afstempelen door het bedrijf waar je werkt.
  • Denk eraan om ook de bijkomende documenten (vervoersonkosten, intentieverklaring...) correct ingevuld en ondertekend terug te bezorgen.
  • Zorg ervoor dat de reden van de niet-gepresteerde dagen duidelijk vermeld en gerechtvaardigd wordt.

* Studenten en parttimewerknemers moeten het contract vóór de aanvang van de opdracht tekenen.

Geef elke verandering direct door aan Adecco!

Bijvoorbeeld in het geval van :

  • Verlenging van een opdracht
  • Verlengde vakantie
  • Verlengd ziekteverlof
  • Vroegtijdige beëindiging van het contract
  • Verandering van ploeg, uurrooster, werkdag of -uren (zeker in het geval van een deeltijdse opdracht)
  • Veranderingen in je gezinssituatie of adres.