Loonpakket

 

Je loon: van bruto naar netto.

Wanneer je  je prestatieblad aan je Adecco-kantoor bezorgt, dan wordt je nettoloon meteen op je bankrekening gestort. Maar hoe komt men nu tot dat netto-bedrag?

Van je brutoloon gaan uiteraard een aantal bijdragen af. Eerst de RSZ-bijdragen (13,07%) en daarna de forfaitaire bedrijfsvoorheffing die 11,11% bedraagt.

De forfaitaire bedrijfsvoorheffing is het minimum dat door de wet vastgelegd wordt.
Dit betekent dat je bij je latere belastingsaangifte bijna altijd zal moeten bijbetalen. Daarom is Adecco bereid, als je dat wenst en mits jouw schriftelijk akkoord, een hogere bedrijfsvoorheffing toe te passen.


Een voorbeeld

Laten we even het nettoloon uitrekenen van iemand die €1000 bruto verdient

Bediendecontract Arbeiderscontract
Brutoloon

1000

1000

RSZ-bijdrage

- 130.7

- 141.1561

Bruto vakantiegeld
Bruto (15.34 %)

+ 153.4

RSZ op dubbel
vakantiegeld (6.8 %)

- 8.888

Belastbaar loon

1013.812

858.844

Bedrijfsvoorheffing
(min. 11.11 %)

- 112.636

- 95.416

Nettoloon

901.2²

763.428³

1 berekend op 108% van het brutoloon
2 vakantiegeld inbegrepen
3 zonder vakantiegeld (wordt door RJV betaald)


De loonfiche

Op het eind van de maand krijg je van Adecco je loonfiche. Zo kan je controleren of alle bedragen correct zijn.
Eén keer per jaar sturen we je naar je thuisadres een fiche 281.10. Op die fiche vind je het belastbaar loon, de vervoersonkosten, de bedrijfsvoorheffing en de eventuele afhouding 'bijzondere bijdrage'. Bewaar de fiche goed want je hebt ze nodig voor je belastingaangifte.


De extra's: mooi meegenomen

Vakantiegeld

Als bediende krijg je je vakantiegeld (enkel en dubbel) maandelijks uitbetaald, samen met je loon. Indien je tijdens je opdracht als bediende vakantie wil opnemen, vragen we je dit op voorhand te melden en je originele vakantieattesten af te geven aan je Adecco-kantoor. Voor prestaties onder het arbeidersstatuut is het de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV*) die je het (enkel en dubbel) vakantiegeld rond mei zal uitkeren via een cheque of via een overschrijving.

* Elyzeese Veldenstraat 12 - 1050 Brussel - Tel. : 02 627 97 60 - Fax : 02 648 79 44

Eindejaarspremie

Die krijg je als je tussen 1 april van het voorafgaande jaar en 31 maart van het lopende jaar minstens 65 dagen (in een 5-dagenstelsel, of 76 dagen in een 6-dagenstelsel) of 520 uren hebt gewerkt. Deze premie bedraagt 8,27 % van het totale brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt over deze periode. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij je Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten (Havenlaan 86 C/bus 302, 1000 Brussel).

Opgelet: als je na 31/03 bent verhuisd, geef dan je nieuw adres door aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Maaltijdcheques

Wanneer de vaste werknemers van het bedrijf waar je tewerkgesteld bent maaltijdcheques ontvangen, heb je in principe ook recht op maaltijdcheques.

Vanaf 1 januari 2013 ontvang je de waarde van je maaltijdcheques op elektronische wijze.
 
Federgon (de organisatie die het merendeel van de uitzendkantoren in België groepeert) heeft een contract afgesloten met de firma Edenred om je een elektronische kaart ter beschikking te stellen: de “Ticket Restaurant” kaart. De meeste uitzendkantoren gebruiken deze kaart om je maaltijdcheques uit te betalen. De kaart blijft 3 jaar geldig.

Wat zijn de voordelen van elektronische maaltijdcheques?

  • Je moet niet meer persoonlijk naar je Adecco kantoor gaan om je maaltijdcheques te ontvangen: alles gebeurt automatisch.
  • Het risico dat je cheques verloren gaan, beschadigd raken of vervallen, is kleiner.
  • Je kan met je elektronische kaart overal in België in honderden winkels – waaronder de meeste grootwarenhuizen – betalen. Net als met een gewone bankkaart.
Transportvergoeding

Adecco komt in principe tussen in je abonnement of geeft je een kilometervergoeding (als je met je eigen wagen voor het werk rijdt) afhankelijk van de afgelegde afstand.