Sociale Zekerheid

 

Je sociale rechten: in voor- en tegenspoed...

Als uitzendkracht ben je prima beschermd op sociaal en medisch gebied. We overlopen even de belangrijkste uitkeringen en bijslagen.

Kinderbijslag

Je dossier blijft bij het Kinderbijslagfonds van je laatste werkgever. Wanneer je werkloos was, of ziek, of zelfstandige gedurende 3 maanden voorafgaand aan je tewerkstelling als uitzendkracht, dan wordt er een dossier geopend bij het Kinderbijslagfonds van Adecco. Hetzelfde geldt bij de geboorte van je eerste kind of in geval van een eerste activiteit als loontrekkende.

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Word je ziek , dan is het afhankelijk van je anciënniteit via Adecco of je loon betaald wordt door Adecco of door je ziekenfonds.
Ben je minder dan één maand actief via Adecco, dan loopt de uitbetaling via het ziekenfonds.
Ben je meer dan één maand tewerkgesteld via Adecco, dan zorgen wij voor de uitbetaling van je loon tot aan het einde van je contract.

Pensioen

Als uitzendkracht heb je dezelfde pensioenrechten als een vaste werknemer. Het pensioenbedrag hangt af van het aantal dagen dat je gepresteerd hebt en van je loon over je ganse loopbaan.

Werkloosheid

Als je opdracht afgelopen is, bezorgt Adecco je een C4-document dat je absoluut nodig hebt om je in te schrijven (of opnieuw in te schrijven) bij de werkloosheidsdienst.

Veel beterschap ...

In geval van ongeschiktheid door ziekte of een privé-ongeval, verwittig je Adecco zo snel mogelijk. Bezorg ons ook je medisch attest binnen de 2 werkdagen. En vergeet niet ook je ziekenfonds en het bedrijf waar je werkt te verwittigen. Zo ben je zeker van je sociale rechten.

Uitbreiding van je gezin? Gefeliciteerd!

De kersverse mama heeft recht op 15 weken zwangerschapverlof. In deze periode betaalt het ziekenfonds haar een vergoeding.
De geboortepremie – aan te vragen vanaf de 6de maand zwangerschap – wordt betaald door het Kinderbijslagfonds. Je kan het aanvraagformulier bij je Adecco-kantoor bekomen.

Communie, huwelijk...

Bij klein verlet – zoals een plechtige communie, huwelijk of overlijden – verwittig je gewoon zo vlug mogelijk je Adecco-kantoor. Zorg ook voor een officieel document of attest dat je afwezigheid rechtvaardigt. Adecco betaalt je alsof je hebt gewerkt.

Geniet ervan!

Valt er een feestdag in de periode waarin je voor Adecco werkt, dan krijg je die gewoon betaald, zonder formaliteiten.