Veiligheid en Preventie

 

Veiligheid begint met preventie

Met enkele preventieve maatregelen kan al veel kwaad worden vermeden:

 • Voor de aanvang van je opdracht bezorgt Adecco je een werkpostfiche over je toekomstige werkplaats. Deze fiche licht toe welk soort werk je gaat doen, wat de risico's zijn, eventuele beschermende kledij, verplicht medisch onderzoek...
 • Via bijkomende communicatiemiddelen (gepersonaliseerde brochures, affiches, training...) probeert Adecco – in overleg met de opdrachtgever – je nog meer vertrouwd te maken met de werksituatie en de eventuele risico's die ermee zijn verbonden.
 • Aan het begin van de uitzendopdracht tekenen de 3 partijen (Adecco, het bedrijf en jijzelf) een veiligheidscharter.
  Het luik dat jij ondertekent verbindt je ertoe :
  - Alle veiligheidsvoorschriften te respecteren
  - De beschermende kledij te dragen
  - Elk incident, ongeval of gevaarlijke situatie te melden
  - Adecco te informeren over de juistheid van de werkpostfiche
  - Oog te hebben voor de veiligheid van en naar het werk
 • Veel Adecco-kantoren hebben een VCU-certificaat (Veiligheids Checklist Uitzendkantoren). Dit certificaat is de garantie dat het Adecco-personeel actief aan je veiligheid werkt.
 • Ben je toch getuige van daadwerkelijk gevaar, contacteer dan onmiddellijk je Adecco-kantoor (of bel het groene nummer 0800 84061 buiten de kantooruren). Adecco kan zo beslissen jou het recht te geven je opdracht te onderbreken, zonder financiële gevolgen.
 • Vergeet niet dat jijzelf de eerste rol speelt in je veiligheid. Check altijd de informatie en de uitrusting die je krijgt, volg de instructies en aarzel niet om bijkomende uitleg te vragen.

Wat moet je doen bij een ongeval?

Stel dat het toch misgaat en je krijgt een arbeidsongeval. Wat moet je dan doen?

 • Verwittig onmiddellijk de verantwoordelijke van het bedrijf.
 • Denk eraan de gegevens van een getuige van het ongeval te noteren.
 • Verwittig Adecco zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 48 uur.
 • Bij arbeidsongeschiktheid is een medisch attest van eerste vaststelling vereist. Dit kan je bekomen op ons kantoor.
 • Meld het ongeval aan je ziekenfonds (dat zal moeten tussenbeide komen indien het ongeval niet door onze verzekering wordt gedekt).
 • Gaat het om een ongeval onderweg van of naar het werk, volg dan dezelfde procedure. Verzamel voldoende getuigenissen of laat het ongeval vaststellen door de politie.
 • Bij een ernstig ongeval gaat een Adecco-medewerker ter plaatse om de omvang van het gebeuren in te schatten en de oorzaken op te sporen. We verlenen er het nodige advies en hopen zo herhalingen in de toekomst te vermijden.