Outplacement and Career Transition

 
LHH is een toonaangevend career services bedrijf dat individuele en collectieve outplacementprogramma's aanbiedt. Mensen die hun baan kwijtraken worden door ons begeleid zodat ze sterker staan op de arbeidsmarkt. Samen gaan we op pad naar nieuwe perspectieven.

Wat is outplacement?

  • Bedrijven doen een beroep op een outplacementbureau om mensen te begeleiden na een individueel of collectief ontslag, bijvoorbeeld als gevolg van een herstructurering.
  • Het doel: elke kandidaat individueel ondersteunen en praktisch oriënteren op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Hoe gaan we daarbij te werk?

  • We helpen de kandidaat om een persoonlijke en professionele balans op te maken, en om duidelijke professionele doelen te bepalen. Hiervoor brengen we zijn knowhow en vaardigheden in kaart en analyseren we zijn loopbaanparcours.
  • We starten een gerichte zoekcampagne naar een nieuwe betrekking.
  • We helpen de kandidaat om zich te integreren in zijn nieuwe functie en werkomgeving.

Meer weten? Ga naar www.lhh.be