Corporate Social Responsibility

 

CSR report 2015-2016

Download hier het CSR overzicht van de Adecco Group.
CSR communication

Win4Youth

Win4Youth is in 2010 door de internationale Adecco organisatie opgezet als unieke loopmanifestatie ter ondersteuning van projecten voor jeugdeducatie. Zowel medewerkers als klanten hebben een indrukwekkend aantal kilometers gemaakt, onder meer in marathonverband. Voor elke vijf kilometer die is geregistreerd, heeft Adecco geld beschikbaar gesteld. In totaal is er € 220.000 bij elkaar gelopen.

Met het initiatief wil Adecco collega’s en klanten van over de hele wereld met elkaar verbinden en haar kernwaarden uitdragen – Passion, Team Spirit, Customer Focus, Responsibility en Entrepreneurship. Maar bovenal wil Adecco het belang van jeugdeducatie onderstrepen door concreet bij te dragen aan projecten voor kansarme jongeren.

De actie begint in 2016 aan haar 7de editie. De lat ligt hoog. In totaal zet Adecco in op 3.500.000 fiets-, loop en zwemkilometers. Alle individuele inspanningen tellen mee, maar er zullen ook groepsinspanningen plaatsvinden.

Meer informatie vind je hier of op de facebookpagina van Win4Youth

 


Discriminatie op het werk

Bekijk hier de campagne van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Ook Adecco vecht mee tegen discriminatie. Op deze pagina vind je meer uitleg.

 


Adecco is partner van YouthStart

NFTE

YouthStart moedigt jongeren in de eerste plaats aan tot ondernemende attitudes, het ontdekken van hun talenten en het ontwikkelen van hun competenties. Het verwerven van bedrijfsinzichten kan mogelijks leiden tot het starten van een eigen zaak. YouthStart geeft hen hierbij alle nodige coaching. YouthStart wil jongeren ook vertrouwd maken met praktisch computergebruik, nodig voor hun later professioneel leven.
Meer info op http://www.youthstart.be/

Close The Gap & Adecco

Adecco ondersteunt Close The Gap, een internationale non-profit organisatie die helpt bij het overbruggen van de digitale kloof. Adecco en Close The Gap bieden kwalitatief hoogwaardige, gebruikte IT-apparatuur aan voor projecten in de 3de wereld.Adecco België uitgeroepen tot Solidaritest Kampioen 2008

Adecco is door Solidaritest verkozen tot Solidaritest-Kampioen. Solidaritest is de jaarlijkse enquête naar de effectieve inspanningen van Belgische bedrijven op het vlak van maatschappelijke solidariteit. Adecco neemt diverse initiatieven ten behoeve van mindervaliden en sociaal achtergestelden. Zo voeren wij sinds 2004 het project ³Handicap en Competentie², dat mensen met een handicap doelgericht aan een job helpt. Adecco neemt ook deel aan verschillende initiatieven om 50-plussers en mensen van allochtone origine tewerk te stellen, zoals het IBO-programma en Jobkanaal.

 

Adecco België verkozen tot burgeronderneming van het jaar 2006

Meer info ook op http://www.cap48.be/

Handicap en Competentie

Adecco, voor een geslaagde integratie van personen met een handicap in uw onderneming

Om personen met een handicap te helpen hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt, lanceerde Adecco in 2004 het project "Handicap & Competentie". De kennis van Adecco op het gebied van Human Resources kan voor deze sociaal zwakkere bevolkingsgroep een springplank betekenen naar het professionele leven.

Bij Adecco vormt een handicap geen obstakel voor competenties

Personen met een handicap worden eerst en vooral gerekruteerd op basis van hun competenties. Wij bieden hen een opdracht aan waarbij hun handicap geen obstakel vormt bij het uitoefenen van hun functie en hen dus in staat stelt zich professioneel te ontplooien. De voorbeelden zijn talrijk : een werknemer met een handicap heeft vaak extra competenties (handigheid, concentratie, motivatie, geheugen) die eventuele beperkingen compenseren. Dankzij Adecco gaan competenties, een handicap en een professionele carrière perfect samen.

Met Adecco profiteert u van een reële kennis in de rekrutering en selectie van kandidaten

Bij rekrutering & selectie maakt Adecco geen onderscheid tussen personen met een handicap en andere kandidaten. De verwachtingen en methodes zijn dezelfde. Nadat het vereiste profiel voor de functie is vastgesteld, evalueert Adecco de competenties van elke kandidaat.

Uw bedrijf draagt bij tot de sociale en professionele integratie van personen met een handicap

Elk persoon met een handicap beslist in alle vrijheid of hij een eventuele opdracht aanvaardt om zo zijn competenties ten volle te ontwikkelen. Als ze daarbij worden behandeld zoals elke andere kandidaat, met dezelfde verwachtingen en in dezelfde werkomstandigheden, zullen ze makkelijker hun handicap aanvaarden.

 


Companies in the FTSE4Good Index Series have met stringent environmental, social and governance criteria, and are positioned to capitalise on the benefits of responsible business practice.

more information