Juridische Info

 

Pour la même information en français, veuillez regarder sur cette page.

Op deze pagina informeren we je over:

  1. enkele regels rond het gebruik van emails van en naar Adecco,
  2. de entiteiten van de Adecco-groep in België,
  3. de (gebruiks)voorwaarden die verbonden zijn aan deze website en toepassingen van Adecco,
  4. de privacyverklaring van de entiteiten van de Adecco-groep in België,
  5. de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Adecco Personnel Services en de klant waar uitzendkrachten worden geplaatst,
  6. gedragscodes van de sectoren waarin Adecco actief is.

1. Email

Emails en bijlagen die eraan zijn toegevoegd zijn vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde(n) van het bericht. Desalniettemin kan het zijn dat per ongeluk of door een foute werking van de systemen je dit bericht ontvangt terwijl het toch niet voor jou bestemd is, ook al sta je misschien tussen de geadresseerden. In dat geval word je verzocht om dit te melden aan quality@adecco.be, het bericht niet verder te lezen en het bericht en de bijlagen onmiddellijk en definitief te verwijderen.

In het geval een email reclame of een voor jou gepersonaliseerde commerciële boodschap bevat, kan je altijd te kennen geven dat je zulke emails in de toekomst niet meer wenst te ontvangen door een bericht met dat verzoek te sturen aan quality@adecco.be.

Als je een email stuurt naar Adecco, en zeker als het naar een functionele mailbox is (bijv. quality@adecco.be), dan kunnen meerdere medewerkers van Adecco dat bericht lezen. Dat is zo in het kader van de continuiteit van de dienstverlening. Desalniettemin kan het zijn dat je email niet onmiddellijk wordt of kan worden ontvangen, opgepakt of beantwoord. In belangrijke of dringende gevallen is het daarom aan te raden om Adecco via verschillende kanalen (bijv. ook per telefoon) te proberen bereiken.

Opinies uitgedrukt in het bericht zijn toe te rekenen aan de auteur, die o.a. door manipulatie kan verschillen van de aangegeven verzender, en geven niet noodzakelijk de opinie van Adecco weer.

Adecco vraagt per email NOOIT je login-gegevens in een van haar toepassingen. Mocht je zo’n vraag ontvangen, ga er dan van uit dat zij niet van Adecco komt en geef die gegevens niet door.

Terug naar boven


2. Entiteiten van de Adecco-groep in België

De Adecco-groep in België bestaat uit de volgende werk-vennootschappen:

Adecco Personnel Services NV/SA


Maatschappelijke zetel

Noordkustlaan 16B , 1702 Groot-Bijgaarden

Hoofdactiviteiten
Uitzendarbeid
Recruitment & Selection
Artiesten
Interim Management

KBO/BTW BE 0404.221.962 (RPR Brussel)

Erkenningen/Registratie Vlaanderen VG .631/BUOP
Brussel /Bruxelles 00254-406-20121120/00254-405-20121120
Wallonie W.RS.001/W.INT.001

Merken/handelsbenamingen Adecco Personnel Services APS
3W (interim management)
Adecco Experts
Adecco Carreer Center (topsporters)
Adecco iJobs

Adecco Professional Staffing NV/SA


Maatschappelijke zetel

Noordkustlaan 16B , 1702 Groot-Bijgaarden

Hoofdactiviteiten
Uitzendarbeid
Recruitment & Selection

KBO/BTW BE 0408.236.079 (RPR Brussel)

Erkenningen/Registratie Vlaanderen VG .15/UB
Brussel /Bruxelles 00253-406-20121120/00253-405-20121120
Wallonie W.RS.002/W.INT.002

Merken/handelsbenamingen Modis, Badenoch & Clark, euro engineering, XPE Pharma & Science, XPE Customer Care

Adecco Construct NV/SA


Maatschappelijke zetel

Noordkustlaan 16B , 1702 Groot-Bijgaarden

Hoofdactiviteiten
Uitzendarbeid in de bouwsector
Recruitment & Selection in de bouwsector

KBO/BTW BE 0476.991.065 (RPR Brussel)

Erkenningen/Registratie Vlaanderen VG .822/BC
Brussel /Bruxelles 00252-406-20121120/00252-405-20121120
Wallonie W.RSC.003/W.INTC.003

Merken/handelsbenamingen Adecco Construct

Adecco Home Services NV/SA


Maatschappelijke zetel

Noordkustlaan 16B , 1702 Groot-Bijgaarden

Hoofdactiviteiten
Dienstencheques
KBO/BTW BE 0467.264.242(RPR Brussel)

Erkenningen/Registratie België: 04117

Merken/handelsbenamingen Adecco Home Service

XPE Group NV/SA


Maatschappelijke zetel

Noordkustlaan 16B , 1702 Groot-Bijgaarden

Hoofdactiviteiten
Projectsourcing
Recruitment & Selection
Contracting
KBO/BTW BE 0451.710.984 (RPR Brussel)

Erkenningen/Registratie Vlaanderen VG .1834/B
Brussel /Bruxelles 00263-405-20121121
Wallonie W.RS.657

Merken/handelsbenamingen XPE Pharma & Science
XPE Pharma
Euro Engineering
MODIS
Badenoch & Clark
XPE Customer Care

Lee Hecht Harrison NV/SA


Maatschappelijke zetel

Louisalaan 149, B18, 1050 Brussel

Hoofdactiviteiten
Career transition
Outplacement

KBO/BTW BE 0472.150.980 (RPR Brussel)

Erkenningen/Registratie Vlaanderen VG .92/O
Brussel /Bruxelles 00262-405-20121121
Wallonie W.SO.118

Merken/handelsbenamingen Lee Hecht Harrison LHH

Terug naar boven


3. Gebruiksvoorwaarden

De gebruikersvoorwaarden van de website kan u hier vinden. Hier wijzen we alvast op enkele elementen.

De informatie op deze website, behoudens historische informatie, kan op de toekomst gerichte verklaringen in verband met toekomstige gebeurtenissen of de toekomstige financiële prestatie van het bedrijf bevatten. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de werkelijke prestatie kan aanzienlijk verschillen. We verwijzen u naar de documenten die het bedrijf geregeld deponeert bij de Zwitserse aandelenbeurs, de US Securities and Exchange Commission, en de New York Aandelenbeurs, voor meer informatie.

Ondanks onze inspanningen om op deze website juiste en actuele informatie te verschaffen, wijst Adecco alle verantwoordelijkheid af voor onjuiste, onvolledige of achterhaalde informatie die op deze site kan staan en wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in de inhoud. Evenmin is de informatie op deze site een aanbeveling, een aanbod of uitnodiging om aandelen van Adecco te verkopen of te kopen.

Deze site bevat links naar websites van derden. Adecco heeft het materiaal of de informatie op gelinkte websites of naar deze site verwijzende websites niet onderzocht, en wijst dus alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van dergelijke sites. Evenmin kan een link op onze website naar een site van een derde geïnterpreteerd worden als een vorm van ondersteuning of aanbeveling van de producten of diensten die op de betrokken site van de derde worden aangeboden.

Terug naar boven


4. Privacy

Aangezien de verschillende entiteiten andere activiteiten uitoefenen en daardoor ook afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van de personen die met hen in contact staan, wordt hier verwezen naar de privacy-verklaringen van de verschillende entiteiten. Daaruit zal wel blijken dat de Adecco-groep globaal en in België bepaalde synergiën nastreeft, zonder daarbij evenwel afbreuk te doen aan het respect voor de privacy van de betrokken personen.

Adecco Personnel Services NV
Adecco Construct Services NV
Adecco Home Services NV
Adecco Professional Staffing NV
XPE Group NV
Lee Hecht Harrison NV


Terug naar boven


5. Algemene Voorwaarden

Op de relatie tussen Adecco Personnel Services NV en de klant waar uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld zijn algemene voorwaarden van toepassing, in de mate dat er niet expliciet en schriftelijk van afgeweken is in een bijzondere overeenkomst. Je kan deze vinden in de sectie “Werkgevers” van www.adecco.be.

Terug naar boven


6. Gedragscodes

In de sector zijn een aantal gedragscode van toepassing. In het kader van de transparantie daarover stelt Adecco ze hier ter beschikking:

Regio Gedragcode Activiteiten van ... Hyperlink
België


Dienstencheques


Adecco Home Services

Federgon


Vlaanderen

Private arbeidsbemiddeling
Adecco Personnel Services

XPE Personnel Services

Besl.Vl.Reg. 10/12/2010 (bijlage 2)
Vlaanderen

Uitzendactiviteiten

Adecco Personnel Services
Adecco Construct
Adecco Professional Staffing

Besl.Vl.Reg. 10/12/2010 (bijlage 4)
België

Outplacementactiviteiten

LHH

Federgon

Vlaanderen


Outplacementactiviteiten


LHH


Besl.Vl.Reg. 10/12/2010 (bijlage 3)

Terug naar boven