Pers

 

11/08/2016 - Internationale Jongerendag

Jongerenoptimisme heerst: 77% heeft er vertrouwen in werk te zullen vinden in het eerste jaar na de studies

Uit een wereldwijde enquête van Adecco Group blijkt dat jongeren hoopvol en klaar zijn om hun droomjob te vinden.

Adecco Group, wereldleider op het gebied van HR-oplossingen, publiceert naar aanleiding van de Internationale Jongerendag op 12 augustus een enquête met betrekking tot de verwachtingen van jongeren die op het punt staan de arbeidsmarkt te betreden. In sterk contrast met de heersende commentaar op de jongerentewerkstelling, blijkt uit de enquête dat de meeste jongeren er vertrouwen in hebben dat ze snel werk zullen vinden en geloven dat ze over de vereiste vaardigheden beschikken om hun droomjob te vinden.
Werkervaring is wat ze het meeste nodig hebben om te slagen.

Adecco Group ondervroeg 9.572 mensen van 18 tot 30 jaar in 13 landen om te peilen naar hun verwachtingen ten aanzien van de arbeidswereld en om na te gaan of ze zich bewust zijn van de vaardigheden die de arbeidsmarkt nodig heeft.
8 respondenten op 10 (77,47%) zijn ervan overtuigd dat ze werk zullen vinden binnen een jaar na het einde van hun studies. De Zwitserse jongeren zijn daar nog het meeste van overtuigd (89,66%). De Spaanse jongeren zijn het minste overtuigd, maar laten toch nog altijd 57,84% positieve antwoorden optekenen, ondanks het jongerenwerkloosheidspercentage van 45,8%. Uit de bevraging van de Belgische respondenten (434 personen) blijkt dat de Belgische jongeren de kans om een job te vinden binnen het jaar na hun studie lichtjes positiever inschatten dan het gemiddelde van 77,47%.

73,08% van de internationale respondenten meent over de juiste vaardigheden te beschikken voor de arbeidsmarkt. De Duitse jongeren zijn het meest zelfzeker op dit vlak (89,11%), terwijl de Japanse jongeren het onzekerst blijken (31,54%). Wat de specifieke vaardigheden betreft die vereist zijn voor de werktoekomst, worden talen (56,68%) en praktische ervaring (53,70%) het meest relevant geacht. Digitale vaardigheden staan op de derde plaats (41,48%). Opmerkelijk is dat voor België i.t.t. de andere landen digitale vaardigheid niet in de top 3 verschijnt.
2 jongeren op 3 (68,45%) hebben een droomjob, en op de vraag wat ze vooral nodig hebben om die te krijgen, is werkervaring opnieuw het eerste antwoord. Voor de komende 10 jaar streven ze vooral financiële stabiliteit na, op de voet gevolgd door hun droomjob krijgen en werken voor een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming. De Belgische respondenten vinden een hoog loon belangrijker dan social responsibility.

Het optimisme van de respondenten lijkt verrassend in het licht van de huidige talent mismatch die werkgevers zorgen baart. 40% van de werkgevers beweert immers niet de juiste vaardigheden te vinden voor hun onderneming. Uit de enquête blijkt echter dat jongeren de juiste richting uitgaan en inzicht hebben in datgene waarop ze zich moeten focussen om te stijgen op de werkladder. In een wereld van continue verandering zijn kennis en hard skills sneller achterhaald. In deze context worden soft skills zoals creativiteit, bereidheid om continu te leren en sociale intelligentie belangrijker op de werkplaats. Werkervaring is fundamenteel voor de ontwikkeling van soft skills en uit vroeger onderzoek van Adecco Group bleek dat landen met goed uitgebouwde beroepsopleidingssystemen, zoals Zwitserland en Duitsland, met succes de jongerenwerkloosheid konden aanpakken.

Er zijn dringend oplossingen vereist. Op korte termijn kan de privésector jongeren ondersteunen door begeleiding en stages aan te bieden. Maar op middellange termijn zijn structurele hervormingen vereist om het traditionele formele onderwijssysteem bij te werken en te integreren in beroepsopleidingsprogramma's, zoals leercontracten en stages.

Alain Dehaze, CEO Adecco Group, zei: “Ik moedig jongeren aan om groots te blijven denken, vast te houden aan hun dromen en te bouwen aan de fundamenten van hun toekomst. Maar jongerentewerkstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Publiek-private samenwerkingsverbanden zijn essentieel om vorm te geven aan onderwijssystemen die in staat zijn om profielen op te leiden met de vaardigheden die de arbeidsmarkt nodig heeft, in het belang van de jongeren en van de hele maatschappij”.

Adecco Group stelt alles in het werk om de inzetbaarheid van jongeren te bevorderen en jongeren te helpen om de arbeidsmarkt te betreden via een reeks specifieke programma's, zoals Adecco Way to Work TM, CEO for One Month en Win4Youth, en als stichtend lid van de Nestlé Alliance for Youth. Sinds 2015 werden meer dan 5.000 stages en leercontracten en 80 ‘CEO for One Month functies aangeboden aan jongeren over de hele wereld in het kader van het Adecco Way to Work TM-programma. .

Terug naar boven

 

 


13/06/2016

50 Adecco ‘CEOs for One Month’ van over de hele wereld staan paraat om ‘topjob’ in de wacht te slepen

Een unieke opportuniteit om hun vaardigheden te ontwikkelen, hun inzetbaarheid te vergroten en hun carrière een impuls te geven

Adecco Group, wereldleider op het gebied van HR-oplossingen, heeft vandaag de namen aangekondigd van de 50 getalenteerde jongeren die werden gekozen uit meer dan 54.600 sollicitanten voor Adecco ‘CEO for One Month’ in hun respectievelijke landen. Ze zullen samenwerken met de manager en de managementteams van Adecco in hun land en zullen zo jobervaring van onschatbare waarde opdoen om hun cv een boost te geven. Slechts één kandidaat wordt ‘CEO for One Month’ van Adecco Group en zal een Fortune 500-bedrijf leiden onder het mentorschap van Alain Dehaze, CEO van Adecco Group.

De arbeidswereld verandert snel, en dit biedt zowel uitdagingen als opportuniteiten. Wereldwijd zijn meer dan 70 miljoen jongeren werkloos, met pieken van meer dan 50% in Europese landen zoals Griekenland en ook tekenen van toenemende werkloosheid in sommige delen van Azië. Toch worden tekorten aan talent – meer bepaald de 'harde vaardigheden' die vereist zijn om tegemoet te komen aan nieuwe en toenemende businessbehoeften – steeds acuter. De vraag naar kandidaten met digitale vaardigheden en troeven op het vlak van wetenschap en engineering neemt toe. Maar ook de 'zachte vaardigheden', zoals creativiteit en het vermogen om dingen origineel te benaderen, sociale vaardigheden, teamspirit en leiderschap blijven cruciaal, vooral nu de automatisering en steeds geavanceerdere robots routinematige jobs in gevaar brengen.

Werkervaring is essentieel om dergelijke vaardigheden te verwerven en professionele profielen te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de noden van de arbeidsmarkt en de uitdagingen van de wereldwijde economie. Studenten moeten steeds meer formele opleiding combineren met werkervaring, of dat nu is via vakantiejobs, stages of leercontracten.

De Adecco Way to Work TM en ‘CEO for One Month’ programma's komen tegemoet aan deze behoeften. Dit jaar schreven maar liefst 54.637 ambitieuze jongeren uit 50 landen zich in om 'CEO for One Month' te worden - een record. De online doorlichting werd gevolgd door een specifiek rekruterings- en interviewproces voordat de kandidaten geselecteerd werden door de respectievelijke Country Managers van Adecco.

De 50 geselecteerde kandidaten zullen nu een maand aan de slag gaan met hun Country Managers en de lokale managementteams. Hun intense programma omvat opleidingen rond HR-oplossingen en personeelsinzetting, de verwerving van meer inzicht in algemenere management-, financiële en marketingprincipes, contact met klanten en opportuniteiten om te spreken in het openbaar - een unieke ervaring die hun vaardigheden, vertrouwen en inzetbaarheid een duwtje in de rug zal geven.

De top 10 ‘CEOs for One Month’ stoot door naar de volgende ronde, het boot camp, waarna slechts één kandidaat gerekruteerd zal worden als ‘CEO for One Month’ van Adecco Group. Alain Dehaze zal de kandidaat persoonlijk coachen en zijn kennis en ervaring delen om een Fortune 500-bedrijf met 32.000 werknemers over de hele wereld te leiden.

Alain Dehaze, CEO Adecco Group, zei: “Het verheugt mij om de ‘CEO's for One Month’ te verwelkomen in het team van Adecco Group. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de kans om samen te werken met mijn collega's over de hele wereld, een weergaloze opportuniteit zal zijn om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te versterken en de kandidaten op weg te zetten naar werk. En, naarmate het project groeit, is het succesvol gebleken om de talentpool van Adecco Group en van onze klanten uit te breiden”.

In het Belgische luik ‘CEO for One Month’ schreven zich 1.140 jongeren in, een vervijfvoudiging tegenover 2015. 6 finalisten streden naar de titel tijdens een boot camp waarbij o.a. persoonlijkheid, social media, talenkennis en teamwerk getest werden. De rekrutering gebeurde in samenwerking met onze afdeling Badenoch&Clark. Winnaar Klåss Clerkx , een 23-jarige Master in Applied Economic Sciences aan de Universiteit van Hasselt, zal een maand lang aan de zijde van Nico Reeskens, Country Manager Adecco België als CEO for One Month opereren. Hij onderscheidde zich van de andere deelnemers door zijn enthousiasme, gedrevenheid en creativiteit.

Klåss zal tijdens deze maand met de 49 CEOs for One Month uit andere landen meedingen naar de vacature van CEO for One Month Internationaal. De winnaar zal in september naast Alain Dehaze, CEO Adecco Group, ervaring als CEO for One Month van de Adecco Group opdoen.

Nico Reeskens, Country Manager Adecco België: “Klåss zal gedurende zijn CEO for One Month periode een unieke en rijke ervaring opdoen in een onderneming waar het draait om mensen en klantgerichtheid. Uiteraard willen we van hem leren. Jongeren zijn immers erg belangrijk binnen onze sector en voor Adecco. Het project ‘CEO for One Month’ helpt ons jongeren te overtuigen dat de uitzendsector hen echt kan helpen in hun zoektocht naar een job. Mijn dank gaat ook uit naar onze partners Audi en LeasePlan welke ervoor zorgen dat Klåss in zijn functie kan beschikken over een Audi A1 met een door LeasePlan verzorgd all-in contract. “

Nieuw tijdens deze editie is dat Adecco België naast de ‘CEO for One Month’ aan alle finalisten een unieke opportuniteit aanbiedt als ‘CxO for One Month’ zodat ze allen gedurende 1 maand binnen Adecco België een unieke werkervaring als leidinggevende opdoen, een ervaring welke ongetwijfeld richtinggevend zal zijn voor hun carrière.

Om kennis te maken met de 50 'CEOs for One Month' van over de hele wereld en hun avonturen te volgen: www.adeccowaytowork.com.

Terug naar boven

 

 


18/04/2016

53.400 ambitieuze jongeren ambiëren functie van Adecco ‘CEO for One Month’

Een opmerkelijke kans voor de geselecteerde 50 kandidaten om hun carrièrevooruitzichten een boost te geven.

Zürich, Zwitserland: Adecco Group, wereldleider op het gebied van HR-oplossingen, ontving 53.400 online sollicitaties voor zijn 50 ‘CEO for One Month’ stages. De screening en interviews gaan nu van start om de 50 kandidaten te selecteren die zullen samenwerken met het topmanagement van Adecco in hun thuisland. Slechts één kandidaat zal de 'CEO for One Month’ van Adecco Group worden en werken aan de zijde van Alain Dehaze. Dit is voor alle kandidaten een kans om hun cv kracht bij te zetten en hun toekomstvooruitzichten te verbeteren.

Terwijl de wereldwijde jongerenwerkloosheid 13% bedraagt, schept de technologische vooruitgang nieuwe banen waarvoor vaardigheden vereist zijn die vandaag niet beschikbaar zijn. Ongeveer 40% van de werkgevers zegt niet de vereiste vaardigheden te kunnen vinden om hun activiteiten te kunnen ontwikkelen, en ze vinden een gebrek aan ervaring de grootste barrière voor vacatures op instapniveau. Nieuwe opleidings- en trainingssystemen en praktijkgerichte trainingsopportuniteiten, zoals stages, leercontracten en tijdelijke jobs, zijn essentieel om jongeren te helpen om ervaring op te doen en de carrièreladder te betreden.

Om daaraan bij te dragen, heeft de Adecco Group zijn programma's Adecco Way to WorkTM en ‘CEO for One Month’ gelanceerd. Adecco Way to WorkTM creëerde in 2015 meer dan 3.000 stages bij Adecco en klanten-partners. In 2016 wordt gemikt op 5.000 stages. 'CEO for One Month' is een bijkomende opportuniteit om leiderschaps- en managementervaring op te doen – 50 getalenteerde jongeren over de hele wereld krijgen immers de kans om te werken aan de zijde van het topmanagement van Adecco in hun thuisland.

Na de ontvangst van 53.400 online sollicitaties uit 50 landen tegen de uiterlijke inschrijvingsdatum van 15 april, zullen de rekruteerders van Adecco nu overgaan tot de lokale selectie en interviews, die in juni afgerond zullen worden.

De lokale ‘CEOs for One Month’ zullen echt leren op de werkvloer: ze zullen geconfronteerd worden met businesscases, vergaderingen met klanten en business reviews om hun hard & soft skills te versterken. Na een volgende selectiefase zal de top 10 deelnemen aan het ‘CEO for One Month Bootcamp’, waarna slechts één van hen aangesteld wordt als CEO for One Month van de Adecco Group. De functie op Group-niveau zal resulteren in een extra maand ervaring, deze keer aan de zijde van Alain Dehaze, om de winnaar te laten proeven van wat het inhoudt om een Fortune 500-bedrijf te runnen met 32.000 werknemers en 22 miljard euro inkomsten in 2015.

Nadiah Mahad, in 2015 ‘CEO for One Month’ bij Adecco Singapore, die daarna bij Adecco aan de slag ging als Talent Acquisition Expert, zei: “Mijn ervaring als ‘CEO for One Month’ was uniek; door de kans te krijgen om in de schoenen van een CEO te staan en uit de eerste hand de vele functies te ontdekken die een CEO moet vervullen, kon ik professionele inzichten verwerven die zeker een troef zullen zijn voor mijn carrière.”

Savannah Graybill, Olympisch kandidate voor de VS en in 2015 'CEO for One Month' bij Adecco Group North America, voegde eraan toe: “Dit was voor mij de opportuniteit van mijn leven! Mijn advies voor andere jongeren luidt: hoe meer kansen je grijpt, hoe meer je kan leren en hoe meer deuren je opent. Stap uit je comfortzone en ga er helemaal voor.

Alain Dehaze, CEO Adecco Group, zei: "Adecco Way to WorkTM en 'CEO for One Month' vertegenwoordigen ons engagement om jongeren te helpen om de arbeidsmarkt te betreden. We kijken er alvast naar uit om de CEO’s for One Month van 2016 te ontmoeten en hen te helpen om hun inzetbaarheid te vergroten. En we verbinden ons ertoe om onze kennis te delen en ons netwerk optimaal te benutten om de 53.400 jongeren die zich inschreven, te ondersteunen."

In België registreerden al 993 ambitieuze jongeren zich voor deze felbegeerde opportuniteit. Zij zullen gedurende 1 maand als rechterhand van Nico Reeskens, CEO Belgium, unieke ervaring opdoen. In België kan nog deelgenomen worden tot 30 april 2016 via www.adeccowaytowork.com

In ons land wordt dit initiatief mede mogelijk gemaakt dankzij een nauwe samenwerking met Audi en LeasePlan. Deze bedrijven zorgen ervoor dat de Belgische CEO for One Month in zijn of haar functie kan beschikken over een Audi A1 met een door LeasePlan verzorgd all-in contract. Voor meer info over de ontwikkeling van het programma surft u naar www.adeccowaytowork.com
.

Terug naar boven

 

 


26/06/2015

Student CEO voor één maand bij Adecco

Student retailmanagement aan HoGent tekent officieel contract met Adecco België als CEO voor één maand. Audi, LeasePlan en Mobistar overhandigen wagen, GSM en multimedia pakket.

Gisteren werd in de kantoren van Audi in Kortenberg, het contract als CEO voor één maand bij Adecco België ondertekend, waardoor Alexander Maeyaert van midden juli tot midden augustus officieel CEO wordt aan de zijde van Nico Reeskens, Country Manager Adecco België.

Alexander Maeyaert, een 23-jarige student retailmanagement aan de HoGent, onderscheidde zich tijdens de campagne in de wijze waarop hij social media inschakelde om zijn kandidatuur meer kracht bij te zetten. Daarnaast blonk hij uit met een sterke presentatie en houding. Gisteren mocht Alexander uit de handen van Audi, LeasePlan en Mobistar zijn Audi A1 bedrijfswagen, Iphone 6 en IPad Air in ontvangst nemen. Samen met kandidaten uit 34 andere landen zal Alexander ook meedingen naar de vacature van CEO1Month Internationaal, waardoor hij in september naast Alain Dehaze, CEO Adecco Group, ervaring als CEO1Month van de Adecco Group zou kunnen opdoen.

Nico Reeskens, Country Manager Adecco België: “ In het kader van Way to Work, een initiatief waarbij Adecco zich er o.a. toe engageert om jongeren werkervaring te bezorgen, lanceerden we CEO1Month. Ik ben ervan overtuigd dat de weerhouden kandidaat, Alexander Maeyaert, aan mijn zijde interessante ervaringen zal opdoen. Door deze via social media met alle andere kandidaten en leeftijdsgenoten te delen, kan hij hun inspireren in hun zoektocht naar de juiste job. Daarnaast hoop ik natuurlijk ook wat van hem op te steken. Mijn dank gaat ook uit naar onze partners Audi, LeasePlan en Mobistar, met wie we nauw hebben samengewerkt om dit mogelijk te maken.”

Didier Willems, Brand Director Audi België: “ De ervaringen die jongeren vandaag kunnen opdoen zijn bepalend voor de acties en beslissingen die ze morgen als werknemer, manager of leidinggevende zullen nemen. We zijn dan ook verheugd deel uit te maken van dit interessante project dat Alexander een leerrijke maand zal bezorgen en we wensen hem veel plezier achter het stuur van zijn in Audi Brussels gebouwde Audi A1.”

Michel Van Den Broeck, CEO LeasePlan: “Vandaag de dag is jeugdwerkloosheid een groot probleem. Een actie zoals deze, die zorgt voor meer bewustwording en competentievorming bij de jeugd, steunt LeasePlan dan ook met veel plezier. Op deze manier kan LeasePlan ook jobs promoten binnen de industrie en de privésector en als een bedrijfswagen daartoe kan bijdragen is dat mooi meegenomen!”

Stephane Beauduin, Chief Enterprise and Wholesales Officer Mobistar: “Adecco heeft een passie voor innovatie, iets wat zich duidelijk reflecteert in hun projecten rond tewerkstelling. Net zoals wij bij Mobistar continu innoveren en mobiliteit zien als een grote verandering binnen de b2b-markt, en uiteraard ook binnen de arbeidsmarkt. Het is duidelijk dat wij dezelfde visie op de toekomst delen en de ondersteuning van dit project kadert hier perfect in.”

Alexander Maeyaert, student retailmanagement HoGent: “ Ik ben bijzonder gelukkig dat ik geselecteerd werd en ben ervan overtuigd dat deze leer- en werkervaring mijn kansen later op de arbeidsmarkt positief zal beïnvloeden. Hopelijk kan ik ook aan Adecco meerwaarde bieden.

Meer informatie op :
de pagina CEO1Month
Facebook
Twitter #CEO1Month

Terug naar boven

 

 


20/05/2015

Adecco België selecteert finale kandidaat voor unieke ervaring “CEO for One Month”.

 

Brussel, 20 mei 2015. Adecco Group Belgium, weerhoudt 6 kandidaten voor finale selectieproeven CEO for One Month; een Way to Work initiatief in samenwerking met partners Audi, LeasePlan en Mobistar.

In het kader van Way to Work 2015 werd voor de eerste maal ook in België de mogelijkheid geboden aan jonge werkzoekenden om deel te nemen aan de Belgische selectie voor ‘CEO for One Month’.

Wereldwijd registreerden zich meer dan 13 000 jongeren. In België dongen maar liefst 275 kandidaten mee, waarvan er 6 weerhouden werden voor de finale proeven, die op 22 mei a.s. zullen plaatsvinden. Na deze selectie zal er één kandidaat gedurende 1 maand (van midden juli tot midden augustus) mede-CEO bij Adecco België worden. Deze kandidaat wordt dan ook mee opgenomen in de wereldwijde ‘Global CEO for One Month’ - selectie die plaats zal vinden in augustus, om dan uiteindelijk in september te resulteren in de aanstelling van 1 kandidaat als CEO for One Month voor de Adecco Group wereldwijd.

In België wordt het initiatief mede mogelijk gemaakt dankzij een nauwe samenwerking met Audi, LeasePlan en Mobistar. Deze bedrijven zorgen ervoor dat de Belgische CEO for One Month in zijn of haar functie kan beschikken over een Audi A1 met een door LeasePlan verzorgd all-in contract alsook een Mobistar GSM met abonnement en tablet.

De zorgvuldig geselecteerde 6 finale kandidaten zullen het op vrijdag 22 mei tegen elkaar opnemen tijdens een bootcamp op de Adecco hoofdzetel. Voor een uitgebreide jury bestaande uit zowel HR- als managementleden, zullen de kandidaten interviews afleggen, praktische cases voorgelegd krijgen en allerlei proeven doen. Alle kandidaten gaven aan dat ze vooral de ervaring van 1 maand als CEO ambiëren om sneller en efficiënter een geschikte job te vinden.

Meer info op :
de pagina CEO1Month
Facebook
Twitter #CEO1Month

Terug naar boven


07/05/2015

Raad van Bestuur van Adecco benoemt Alain Dehaze als Chief Executive Officer.

 

Patrick De Maeseneire, CEO Adecco Group, draagt zijn taken eind augustus 2015 over.

Adecco Group, de wereldmarktleider in het aanbieden van HR-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat CEO Patrick De Maeseneire beslist heeft om Adecco Group te verlaten en zijn taken eind augustus 2015 zal overdragen. De Raad van Bestuur heeft Alain Dehaze benoemd als nieuwe Chief Executive Officer met ingang van 1 september 2015. Alain Dehaze is momenteel Regional Head of France en lid van het Uitvoerend Comité sinds 2009. Dominik de Daniel, CFO, heeft beslist om de onderneming eind juli 2015 te verlaten.

Patrick De Maeseneire, de voorbije 6 jaar CEO van Adecco Group, heeft beslist de onderneming te verlaten en zal zijn verantwoordelijkheden eind augustus 2015 overdragen aan Alain Dehaze. “De Raad van Bestuur en het Senior Leadership Team zijn Patrick dankbaar voor zijn uitstekende bijdrage aan het succes van de onderneming”, aldus Rolf Dörig, Voorzitter van de Raad van Bestuur. “Patrick versterkte de leiderspositie van de Groep wereldwijd, versnelde de groei naar Professional Staffing en bereidde Adecco voor op de digitale transformatie met de lancering van het wereldwijde IT-platform. Hij verhoogde de rentabiliteit van Adecco tot een historisch record en legde de basis voor toekomstige groei. De Raad van Bestuur wil Patrick bedanken voor zijn persoonlijk engagement en zijn toewijding voor Adecco en wenst hem het allerbeste in zijn toekomstige activiteiten."

De Raad van Bestuur heeft Alain Dehaze benoemd als nieuwe Chief Executive Officer van Adecco Group. Alain Dehaze is momenteel Regional Head of France en lid van het Uitvoerend Comité sinds 2009. Hij zal zijn nieuwe functie vanaf 1 september 2015 bekleden.

“Het feit dat de Raad van Bestuur beslist heeft om een interne opvolger aan te stellen, vertegenwoordigt continuïteit. Alain Dehaze is een gedegen leider die kan bogen op internationale referenties en een grondige kennis van de sector”, zei Rolf Dörig. “Alain Dehaze leidde zijn team om de activiteiten in Frankrijk, Adecco’s grootste markt, met succes te hervormen in een zeer uitdagende omgeving. Met zijn combinatie van sterke leiderschapsvaardigheden en people skills en zijn operationele ervaring zal Alain Dehaze Adecco Group naar het volgende succesniveau tillen.”

“Ik ben vereerd met mijn benoeming als CEO van 's werelds leidinggevende leverancier van HR-oplossingen – en bedrijf met sterke kernwaarden, een fantastisch leiderschapsteam en meer dan 31.000 gepassioneerde collega's over de hele wereld”, zei Alain Dehaze. “Er staan Adecco tal van opportuniteiten te wachten. Door de meer veranderlijke economieën is er immers een cruciale nood aan flexibelere innovatieve HR-oplossingen. Tegelijkertijd zijn onze kandidaten op zoek naar een mentor voor hun professionele ontwikkeling doorheen hun hele carrière. Samen met het Senior Leadership Team en al onze getalenteerde collega's kijk ik ernaar uit om Adecco te leiden en de opportuniteiten voor toekomstige groei te grijpen.”

Alain Dehaze (51) is een Belg. Hij ging in 2009 aan de slag bij Adecco Group en leidde sinds augustus 2011 met succes Adecco Frankrijk – de grootste markt van de groep met 23% van de totale omzet en 27% van de EBITA in 2014. Tussen 2009 en 2011 was Alain Dehaze Regional Head of Northern Europe (bestaande uit de Benelux en Scandinavië). Van 2007 tot hij aan de slag ging bij Adecco was hij CEO van Humares, een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf gespecialiseerd in Professional Staffing. Van 2002 tot 2005 was hij CEO van de beursgenoteerde onderneming Solvus. Na de overname van Solvus door USG People in 2005 werd Alain Dehaze benoemd als COO en Deputy CEO van USG People, met verantwoordelijkheid voor de operationele activiteiten en de succesvolle integratie van Solvus. Voordien bekleedde Alain Dehaze leidersfuncties in een aantal Europese landen voor Henkel en ISS.

Dominik de Daniel, Chief Financial Officer, heeft beslist om Adecco eind juli 2015 te verlaten. Hij ging in april 2006 aan de slag bij de groep als CFO, na de overname door Adecco van DIS AG, Adecco’s Professional Staffing-activiteit in Duitsland. Bij de invoering van de EVA-benadering (Economic Value Added) legde hij de basis voor een sterke financiële discipline, een rentabiliteit die toonaangevend is in de sector en een sterke cashflow-generering. Naast zijn functie als Group CFO leidde hij met succes Adecco’s Global Solutions-activiteiten, bestaande uit Lee Hecht Harrison, Beeline en Pontoon, en speelde hij een cruciale rol in de succesvolle ontwikkeling van de joint venture FESCO - Adecco in China.

“Dominik ontwikkelde en leidde een sterke finance-organisatie over de hele wereld en leverde een uitstekende bijdrage aan Adecco’s rendabele groei”, zei Rolf Dörig. “Ik wil Dominik bedanken voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan het succes van Adecco. De Raad van Bestuur wenst Dominik zowel privé als professioneel het allerbeste.”

De Raad van Bestuur zal de komende maanden een nieuwe Group CFO en Regional Head of France aanstellen.

Terug naar boven


11/03/2015

Adecco België voor de derde maal op rij verkozen tot Beste Werkgever.

 

Groot-Bijgaarden, 11 maart 2015 - Voor de derde maal op rij sleept Adecco de award Beste Werkgever in de wacht. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Vlerick Management School. Het Great Place To Work® label is internationaal erkend en een referentie in de markt. Het eindresultaat van de verkiezing weerspiegelt het HR- management van de deelnemende bedrijven. Werknemers worden gevraagd het bedrijf waarvoor ze werken te beoordelen op de volgende waarden: respect, geloofwaardigheid, eerlijkheid, trots en kameraadschap.

Nico Reeskens, Country Manager België, legt uit: “4 jaar geleden werd de doelstelling om één van de Beste Werkgevers te worden, opgenomen in ons strategisch beleid. Een intensief meerjarig programma werd opgezet. In 2012 haalden we de eerste keer de Beste Werkgever award binnen. Jaarlijks wordt het intern HR beleid bijgestuurd en dit ondermeer aan de hand van een grondige analyse van de feedback uit de ‘Beste Werkgever’ enquête. Zo hebben de verschillende focusgroepen binnen onze organisatie een actieplan opgesteld voor 2014 en 2015, wat duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Deze uitslag toont ons opnieuw dat een waarden gedreven en ethisch beleid ook door de medewerkers geapprecieerd wordt.”

Ook Dirk Stienaers, HR Director Adecco België, is zeer tevreden met deze resultaten: “Dankzij een continue dialoog met onze werknemers zijn we er opnieuw in geslaagd deze enquête met mooie resultaten af te sluiten. In onze interne communicatie en in onze dialoog met de medewerkers werden carrière-uitbouw, training en ontwikkeling, alsook remuneratie in het bijzonder onder de loep genomen. In het voorbije jaar werd ook aandacht besteed aan de specifieke problematiek die werknemers van meer dan 50 jaar bezighoudt. Een analyse van de resultaten van vorig jaar heeft ons verder geleerd dat onze werknemers die 3 tot 5 jaarin dienst zijn, het minst tevreden waren. Dit heeft ons ertoe aangezet om specifieke interviews met al deze medewerkers te houden waardoor we meer concreet aan een optimalisatie van hun tevredenheid konden werken. Een ander actiepunt, dat voortvloeide uit ons actieplan Great Place To Work, is dat we op 19 maart a.s. al onze consultants in de bloemetjes zullen zetten op onze eerste editie van “de Dag van de Consultant. ”

Terug naar boven03/03/2015

Adecco lanceert 2015 “CEO1Month”initiatief in 30 landen

Kandidaten van over de hele wereld krijgen een baanbrekende kans om te werken aan de zijde van Patrick De Maeseneire, CEO van Adecco Group.

 

Brussel, 3 maart 2015. Adecco Group, de wereldmarktleider in het aanbieden van HR-oplossingen, nodigt sedert verleden week jongeren over de hele wereld uit om zich in te schrijven en kans te maken om ‘CEO voor één maand’ te worden in 30 landen. De geselecteerde kandidaten doen ‘CEO’-ervaring in hun land op, gecoached door het lokale Adecco managementteam. Uit deze 30 locale winnaars zal uiteindelijk één slotkandidaat als ‘CEO voor één maand’ werken aan de zijde van Patrick De Maeseneire, CEO van Adecco Group.

In het kader van het Adecco Way to WorkTM-programma biedt Adecco Group 30 jonge mensen de kans om rechtstreeks te leren van de leiders op het hoogste niveau van een Fortune 500-bedrijf. De geselecteerden krijgen een unieke kans om de professionele ervaring van hun leven te beleven en hun toekomstige carrièrevooruitzichten een serieus duwtje in de rug te geven. Onder het mentorschap van Patrick De Maeseneire, CEO van Adecco Group, zal de uiteindelijke ‘CEO voor één maand' ook de kans krijgen te ontdekken wat het is om een onderneming te runnen die kan bogen op 32.000 werknemers en 19,5 miljard euro omzet in 2013, en tegelijkertijd een aantrekkelijk loon verdienen.

Paola Ospina, “CEO1Month” in 2014, zei hierover het volgende: “Dit was de mooiste kans die ik ooit kreeg. Dit heeft mijn leven veranderd. Ik ben Adecco zo dankbaar en ik zou willen dat andere mensen dezelfde kans zouden krijgen.” Paola, afkomstig van Colombia, kreeg een functie aangeboden bij Adecco Spanje en zal aan de slag gaan in de marketingafdeling, wat volledig kadert in haar achtergrond.

Jongeren van over de hele wereld kunnen zich kandidaat stellen via de ‘CEO voor één maand’ App. In een eerste fase worden ‘CEO's’ uit 30 landen geselecteerd. Tijdens de zomer lopen ze gedurende één maand stage aan de zijde van lokale Adecco Country Managers. De 10 meest succesvolle kandidaten stoten door naar de finaleronde tijdens het ‘CEO voor één maand’ Boot Camp, waarna één persoon geselecteerd zal worden. De winnende kandidaat zal in september aangekondigd worden en aan de slag gaan als CEO.

Ook in België wordt een CEO voor één maand geselecteerd. Hij of zij gaat aan de slag naast Nico Reeskens, Country Manager Adecco Belgium.

Nico Reeskens : “De Way to Work campagne kadert volledig in ons engagement om jongeren meer ervaring te bezorgen en zo een slagkrachiger CV te kunnen voorstellen aan potentiële werkgevers. Eerder dit jaar onderschreven we samen met Nestlé de Alliance for Youth en ook via Ervaring Werkt!, een campagne isw met de VDAB, Unizo, Voka en VRT, helpen we jongeren hun weg te zoeken op de arbeidsmarkt. De visibiliteit van de actie heeft ook als doel de bedrijven te sensibiliseren jongeren kansen te geven. En dit is ook net de basis van CEO1Month."

Patrick De Maeseneire besluit: “Jongerenwerkloosheid is nog steeds een van de grootste uitdagingen. Wereldwijd zitten ongeveer 75 miljoen jongeren zonder werk. Met het ‘CEO voor één maand’ programma onderneemt Adecco actie om jongeren te helpen om hun inzetbaarheid te verbeteren. Leren in de praktijk en opleiding tijdens het werk zijn de meest relevante factoren om talent te koesteren en te ontplooien. Maar door tekortkomingen in het onderwijssysteem of een gebrek aan kansen missen al te veel jongeren de cruciale ervaring die ondernemingen nodig hebben. We willen voorkomen dat een hele generatie haar dromen verliest, want dit programma bewijst inderdaad dat dromen waar kunnen worden. Slechts één deelnemer wordt de ‘CEO voor één maand’ van Adecco Group, maar alle 30 ’CEO's’ zullen de ervaring van hun leven beleven”.

Adecco deelt haar kennis en deskundigheid ook via haar online Career Center en een programma van workshops in scholen en universiteiten, om ook de toekomstige inzetbaarheid van de studenten te versterken.

Voor meer info over “CEO1Month”surf je naar de website Adecco Way To Work, download je de app en stel je je kandidaat.

Terug naar boven14/11/2014

Adecco verkozen tot beste uitzend- en rekruteringsbedrijf.

Adecco wint opnieuw de HR Excellence Award Best Interim & Staffing Company

 

Groot-Bijgaarden, 14 november 2014 - Gisteren werden in Genval - voor het 5de jaar op rij - de HR Excellence Awards uitgereikt. Adecco België werd verkozen tot Best Interim & Staffing Company.

De HR Excellence Awards worden uitgereikt voor en door de Belgische Human Resources sector. De genomineerden werden vergeleken op basis van een concrete casestudy binnen hun expertisegebied. Innovatieve aanpak, kwaliteit van de dienstverlening en meetbare resultaten werden in aanmerking genomen.

Adecco België wint in de categorie “Best Interim & Staffing Company”. Het bedrijf dankt de bekroning ondermeer aan haar “Way to Work” programma en aan hoe, dankzij dit initiatief, tegemoet werd gekomen aan de uitdagingen van het bedrijf, A.S.Adventure.

Het geïntegreerd ‘Way to Work’ project, waarmee Adecco werd verkozen, werd opgezet vanuit de bezorgdheid inzake werkloosheid van jongeren. Adecco nam met Way to Work haar maatschappelijke en sociale plichten op en stond jongeren met raad en daad bij in hun zoektocht naar een job.
Omdat gebrek aan ervaring bij jongeren geldt als één van de belangrijkste redenen waarom ze geen job vinden, bood het “Way to Work” project opleidingen, omscholingen en stages aan. Het motto ‘better work, better life’ indachtig, stelde Adecco haar kennis en expertise ten dienste van de werkloze jongeren.

Adecco ’s referentie klant, A.S.Adventure, zag in het “Way to Work” project een duidelijke toegevoegde waarde en verleende actief zijn medewerking. Op de beide vlakken, ie maatschappelijke relevantie en recruteringsbehoeftes, onderschreef A.S.Adventure zijn actieve medewerking. Net als vele andere Adecco klanten, wenste A.S.Adventure, in een partnership met Adecco en het ‘Way to Work’ project tegemoet te komen aan de toenemende problematiek om snel, onmiddellijk inzetbare mensen te vinden met de juiste attitude, motivatie en kwalificaties of competenties.

Nico Reeskens, Country Head Adecco Belgium: “Deze award maakt ons uiteraard erg trots. In de eerste plaats omdat het om een erkenning vanwege onze klanten en de HR community gaat. Voor de 2de keer in 3 jaar winnen we deze award, de voorbije 3 jaar werden we genomineerd. Dankzij deze award voelen we ons nog meer gesteund in onze doelstelling om jongeren en jonge werklozen concreet bij te staan in hun zoektocht naar een job. Dat onze klant, A.S.Adventure, zich van bij de start in het “Way to Work” initiatief kon terugvinden, hebben wij ten zeerste gewaardeerd.”

Terug naar boven29/01/2015

Adecco, VDAB, VRT, Voka en UNIZO zetten groots in op eerste werkervaring

Op donderdag 29 januari gingen VDAB-medewerkers over heel Vlaanderen langs in meer dan 700 bedrijven waar jongeren aan werkplekleren doen. Ze deden dat niet alleen, maar namen een 1300-tal werkzoekende jongeren mee voor een kennismaking. Zo kregen deze werkzoekenden een voorsmaakje van de werkvloer. De speciale dag is meteen de start van de ‘Ervaring Werkt’-campagne die loopt van 29 januari tot en met 31 maart 2015. Adecco, VDAB, VRT, Voka en UNIZO willen de vicieuze ‘gebrek aan ervaring’-cirkel namelijk samen doorbreken..

‘Ik wil ervaring’-dag
De werkzoekende deelnemers konden ervaringen uitwisselen met andere jongeren die op dit moment al een stage of opleiding volgen in een bedrijf. En konden informatie en inspiratie opdoen over hoe ze hun gebrek aan ervaring het best aanpakken. Wat bleek: ervaring werkt! “Die jonge gasten verkopen zich goed. Mijn klant kan starten bij JBC als magazijnier”, getuigt Anneleen De Paepe, VDAB-consulente in Gent. Esther, een werkzoekende zonder diploma sprak met een IBO-cursist die zelf ook geen diploma heeft: “Hij gaf me moed en zelfvertrouwen om door te gaan.” ‘

'Ervaring Werkt!’-campagne
Adecco VDAB, VRT, Voka en UNIZO zullen twee maanden lang op verschillende manieren zo veel mogelijk jongeren en bedrijven informeren over de mogelijkheden om te leren op de werkvloer. De campagne werd voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. "Voor een jongere die vol goesting naar werk begint te zoeken, kan het niet anders dan frustrerend zijn om steeds weer te moeten horen: 'sorry, maar je hebt onvoldoende ervaring' ", verklaarde minister Muyters. "Ze krijgen daardoor het gevoel dat ze in een vicieuze cirkel terechtkomen, want ondertussen kunnen ze ook geen ervaring opdoen." De ‘Ervaring Werkt’-campagne, die nog loopt tot 31 maart, heeft als doel om die vicieuze cirkel te doorbreken. Dat kan door de werkzoekende jongeren via bijvoorbeeld een stage, IBO (individuele beroepsopleiding) of uitzendarbeid mee te laten draaien in een onderneming.

De website ervaringwerkt.be bundelt alle informatie over de verschillende formules van ervaringsleren. De site heeft op enkele dagen al meer dan 2000 bezoekers verwelkomen. De campagne wordt duidelijk ook gesmaakt op social media. #ErvaringWerkt is 'trending' op twitter. Het campagnespotje van de rappers Diamantairs werd al meer dan duizend keer bekeken op Youtube.

Jeugdwerkloosheid echt een probleem?
Vlaanderen telde eind december vorig jaar 229.697 niet-werkende werkzoekenden. 19,6% hiervan zijn jongeren (18-25 jaar). In vergelijking met de andere Europese landen zitten we hiermee in de middenmoot. De jeugdwerkloosheid is sinds april 2014 heel lichtjes aan het dalen, maar de werkloosheid bij de groep is nog steeds erg hoog. Dit blijft dan ook een prioritaire groep voor VDAB.

Elke jongere op zoek naar een job kan getuigen: een gebrek aan ervaring is een enorme handicap op de arbeidsmarkt. Zeker wanneer het economisch moeilijk gaat en werkgevers een ruimere keuze aan arbeidskrachten hebben, kiezen ze vaak voor werknemers met ervaring. In zes op de tien vacatures wordt ervaring gevraagd.

Geëngageerde partners
"Jongeren aan ervaring helpen is natuurlijk altijd een doel van VDAB, maar alleen zouden wij dat niet kunnen. Vandaar dat we zo enthousiast zijn over deze samenwerking.”, Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB. "Zo zullen Unizo en Voka hun leden mobiliseren en wij als VDAB kunnen de jongeren dan met hun bedrijven in contact brengen."

Elke partner zal in de komende maanden met eigen initiatieven naar voren komen. Zo lichtte Leo Hellemans, CEO van VRT, het Grootste Arbeidsbureau toe: “Van 16 tot en met 27 februari zullen de presentatoren van jongerenradiozender MNM samen met de luisteraars op zoek gaan naar tips en trips voor de zoektocht naar werk. Ze worden daarbij gesteund door een waaier aan experten.”

Ervaring werkt, maar ook: ervaring telt! "Als werkzoekende is het opdoen van competenties van groot belang. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Een combinatie tussen leren en werken is vaak de oplossing, maar niet iedereen heeft hier de kans toe. Voor 7 op 10 werkgevers is werkervaring de doorslaggevende factor in een aanwervingsprocedure. Een diploma hebben komt pas op de laatste plaats. Daarom engageren wij ons als werkgevers om jongeren via het project 'ervaring werkt' maximaal kansen te geven om te leren op de werkvloer. Want uiteindelijk is het een win-win voor iedereen. Werkgevers krijgen sollicitanten met bagage en jongeren doen ervaring op die ze voor altijd kunnen meedragen." Karel Van Eetvelt, CEO UNIZO

Informatie om ervaring op te doen is cruciaal
"Als leading HR Provider merken we hoe langer hoe meer dat gebrek aan ervaring vaak het struikelblok vormt om jongeren aan de juiste job te helpen. Informatie over de mogelijkheden om ervaring op te doen is dan ook cruciaal. Te vaak wordt alleen nog maar gedacht aan de klassieke schoolstage terwijl er zo veel andere manieren zijn om de bedrijfswereld te leren kennen. Adecco ijvert reeds jaren om doelgroepen zoals jongeren, 50 plussers, personen met beperkingen in het arbeidscircuit te activeren. Sinds 2 jaar zet Adecco fors in op jongeren met het WaytoWork concept. De Ervaringwerkt campagne sluit hierbij perfect aan. Het is een excellente versterker in onze dagelijkse ambitie om voor iedereen de juiste job te vinden want "Better Work is Better Life." Nico Reeskens, Country Manager Adecco Group Belgium

Ervaring geeft voorsprong "Ervaring is van essentieel belang om jongeren voorsprong te geven bij de start van hun loopbaan. Echt beleven hoe een job is op de arbeidsvloer geeft de jongeren een beter inzicht op de weg die ze later kiezen voor hun loopbaan. Net daarom ondersteunen we als Voka deze campagne, om de jongeren en de bedrijfswereld dichten bij elkaar te brengen." Jo Libeer, CEO Voka

 

Enkele foto's van de 'Ik wil ervaring'-dag vind je hier. Terug naar boven

 14/11/2014

Adecco verkozen tot beste uitzend- en rekruteringsbedrijf.

Adecco wint opnieuw de HR Excellence Award Best Interim & Staffing Company

 

Groot-Bijgaarden, 14 november 2014 - Gisteren werden in Genval - voor het 5de jaar op rij - de HR Excellence Awards uitgereikt. Adecco België werd verkozen tot Best Interim & Staffing Company.

De HR Excellence Awards worden uitgereikt voor en door de Belgische Human Resources sector. De genomineerden werden vergeleken op basis van een concrete casestudy binnen hun expertisegebied. Innovatieve aanpak, kwaliteit van de dienstverlening en meetbare resultaten werden in aanmerking genomen.

Adecco België wint in de categorie “Best Interim & Staffing Company”. Het bedrijf dankt de bekroning ondermeer aan haar “Way to Work” programma en aan hoe, dankzij dit initiatief, tegemoet werd gekomen aan de uitdagingen van het bedrijf, A.S.Adventure.

Het geïntegreerd ‘Way to Work’ project, waarmee Adecco werd verkozen, werd opgezet vanuit de bezorgdheid inzake werkloosheid van jongeren. Adecco nam met Way to Work haar maatschappelijke en sociale plichten op en stond jongeren met raad en daad bij in hun zoektocht naar een job.
Omdat gebrek aan ervaring bij jongeren geldt als één van de belangrijkste redenen waarom ze geen job vinden, bood het “Way to Work” project opleidingen, omscholingen en stages aan. Het motto ‘better work, better life’ indachtig, stelde Adecco haar kennis en expertise ten dienste van de werkloze jongeren.

Adecco ’s referentie klant, A.S.Adventure, zag in het “Way to Work” project een duidelijke toegevoegde waarde en verleende actief zijn medewerking. Op de beide vlakken, ie maatschappelijke relevantie en recruteringsbehoeftes, onderschreef A.S.Adventure zijn actieve medewerking. Net als vele andere Adecco klanten, wenste A.S.Adventure, in een partnership met Adecco en het ‘Way to Work’ project tegemoet te komen aan de toenemende problematiek om snel, onmiddellijk inzetbare mensen te vinden met de juiste attitude, motivatie en kwalificaties of competenties.

Nico Reeskens, Country Head Adecco Belgium: “Deze award maakt ons uiteraard erg trots. In de eerste plaats omdat het om een erkenning vanwege onze klanten en de HR community gaat. Voor de 2de keer in 3 jaar winnen we deze award, de voorbije 3 jaar werden we genomineerd. Dankzij deze award voelen we ons nog meer gesteund in onze doelstelling om jongeren en jonge werklozen concreet bij te staan in hun zoektocht naar een job. Dat onze klant, A.S.Adventure, zich van bij de start in het “Way to Work” initiatief kon terugvinden, hebben wij ten zeerste gewaardeerd.”

Terug naar boven20/01/2015

TWEEDE EDITIE VAN GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS INDEX GEPUBLICEERD: Zwitserland, Singapore en Luxemburg scoren het best

Talent ontwikkelen voor vandaag en morgen: rapport benadrukt belang van ‘inzetbare vaardigheden’ en beroepsopleiding in het licht van veranderende arbeidsmarkten en stijgende werkloosheid.

 

Fontainebleau (Frankrijk), Singapore, Abu Dhabi, Zürich, 20 januari 2015. INSEAD, de toonaangevende internationale business school, heeft vandaag de editie 2014 van de jaarlijkse Global Talent Competitiveness Index (GTCI) gepubliceerd. De studie, die zich focust op het thema ‘talent ontwikkelen voor vandaag en morgen’, werd gevoerd in samenwerking met het Human Capital Leadership Institute in Singapore (HCLI) en Adecco Group. De index meet de competitiviteit van een land op basis van de kwaliteit van het talent dat het kan voortbrengen, aantrekken en behouden. Zwitserland staat op de eerste plaats in de index, gevolgd door Singapore en Luxemburg respectievelijk op de tweede en derde plaats.

 

2014 Global Talent Competitiveness Index-rangschikking: Top 10
1. Zwitserland 6. Zweden
2. Singapore 7. Verenigd Koninkrijk
3. Luxemburg 8. Denemarken
4. Verenigde Staten 9. Australië
5. Canada 10. Ierland


Lees hier het volledige persbericht >>

Bekijk de GTCI infographic >>

Terug naar boven14/11/2014

Adecco verkozen tot beste uitzend- en rekruteringsbedrijf.

Adecco wint opnieuw de HR Excellence Award Best Interim & Staffing Company

 

Groot-Bijgaarden, 14 november 2014 - Gisteren werden in Genval - voor het 5de jaar op rij - de HR Excellence Awards uitgereikt. Adecco België werd verkozen tot Best Interim & Staffing Company.

De HR Excellence Awards worden uitgereikt voor en door de Belgische Human Resources sector. De genomineerden werden vergeleken op basis van een concrete casestudy binnen hun expertisegebied. Innovatieve aanpak, kwaliteit van de dienstverlening en meetbare resultaten werden in aanmerking genomen.

Adecco België wint in de categorie “Best Interim & Staffing Company”. Het bedrijf dankt de bekroning ondermeer aan haar “Way to Work” programma en aan hoe, dankzij dit initiatief, tegemoet werd gekomen aan de uitdagingen van het bedrijf, A.S.Adventure.

Het geïntegreerd ‘Way to Work’ project, waarmee Adecco werd verkozen, werd opgezet vanuit de bezorgdheid inzake werkloosheid van jongeren. Adecco nam met Way to Work haar maatschappelijke en sociale plichten op en stond jongeren met raad en daad bij in hun zoektocht naar een job.
Omdat gebrek aan ervaring bij jongeren geldt als één van de belangrijkste redenen waarom ze geen job vinden, bood het “Way to Work” project opleidingen, omscholingen en stages aan. Het motto ‘better work, better life’ indachtig, stelde Adecco haar kennis en expertise ten dienste van de werkloze jongeren.

Adecco ’s referentie klant, A.S.Adventure, zag in het “Way to Work” project een duidelijke toegevoegde waarde en verleende actief zijn medewerking. Op de beide vlakken, ie maatschappelijke relevantie en recruteringsbehoeftes, onderschreef A.S.Adventure zijn actieve medewerking. Net als vele andere Adecco klanten, wenste A.S.Adventure, in een partnership met Adecco en het ‘Way to Work’ project tegemoet te komen aan de toenemende problematiek om snel, onmiddellijk inzetbare mensen te vinden met de juiste attitude, motivatie en kwalificaties of competenties.

Nico Reeskens, Country Head Adecco Belgium: “Deze award maakt ons uiteraard erg trots. In de eerste plaats omdat het om een erkenning vanwege onze klanten en de HR community gaat. Voor de 2de keer in 3 jaar winnen we deze award, de voorbije 3 jaar werden we genomineerd. Dankzij deze award voelen we ons nog meer gesteund in onze doelstelling om jongeren en jonge werklozen concreet bij te staan in hun zoektocht naar een job. Dat onze klant, A.S.Adventure, zich van bij de start in het “Way to Work” initiatief kon terugvinden, hebben wij ten zeerste gewaardeerd.”

Terug naar boven3/12/2014

Adecco en het Belgian Paralympic Committee lanceren initiatief op de internationale dag van personen met een handicap.

Bedrijven hebben er baat bij personen met een handicap te integreren op de werkvloer

Adecco wint opnieuw de HR Excellence Award Best Interim & Staffing Company

 

Groot-Bijgaarden, 2 december 2014. Adecco en het Belgian Paralympic Committee (BPC) wensen met hun nieuw initiatief bij te dragen tot de integratie van paralympische atleten en personen met een handicap op de arbeidsmarkt. Op 3 december, de internationale dag voor personen met een handicap, brengen zij daarom zowel bedrijven als atleten en vertegenwoordigers van de paralympische beweging samen om deze ambitie verder vorm te geven. Ook Marc Herremans, die beter dan wie ook begrijpt wat de impact is van een fysische beperking, heeft zich bereid verklaard om de thematiek toe te lichten. Tijdens een bijeenkomst van zowel atleten, Marc Herremans als bedrijfsleiders en HR verantwoordelijken van een 20-tal Belgische bedrijven, zullen concrete initiatieven worden getoetst en vorm gegeven.

Dit initiatief kadert binnen het IPC Athlete Career Programme dat in 2007 wereldwijd werd opgezet door het International Paralympic Committee (IPC) in samenwerking met de Adecco Group. In 2012 werd het daaraan gekoppelde strategisch initiatief rond inclusie officieel gelanceerd. De uitdagingen en voordelen van integratie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt zullen op 3 december besproken worden. Een tiental paralympische atleten, alsook Marc Herremans verlenen hun medewerking aan het initiatief. Ze zijn er sterk van overtuigd dat onze huidige maatschappij dringend dient te reflecteren en tot actie te komen om de integratie binnen de arbeidsmarkt van personen met een handicap te bevorderen. Ook paralympische atleten tijdens en na de sport aan een job helpen, hoort bij het opzet. Iets wat Adecco dagdagelijks doet voor olympische en paralympische atleten via het Belgische Athlete Career Programme waarmee tot op heden een honderdtal atleten werden ondersteund.

Naast dit initiatief is Adecco sinds 2004 ook bezig met het project ‘Handicap en Competentie’, bedoeld om personen met een arbeidshandicap te helpen zich te integreren op de arbeidsmarkt. Personen met een arbeidshandicap worden bij Adecco gerekruteerd op basis van hun competenties. De verwachtingen en methodes zijn dezelfde als bij personen zonder handicap. Nadat het vereiste profiel voor de functie is vastgesteld, evalueert Adecco de competenties van elke kandidaat. Tot op heden werden 894 kandidaten tewerkgesteld bij 783 klanten.

Nico Reeskens, Country Manager Adecco België: “Organisaties hebben nood aan de beste mensen: gemotiveerde en gedreven werknemers die probleemoplossend denken en steeds streven naar het beste resultaat. Paralympische atleten zijn doorzetters en gaan vastberaden naar hun doel. Ze zijn een rolmodel voor de vele personen met een handicap die net als zij moeilijkheden kunnen ondervinden om zich te integreren in de arbeidsmarkt. Ik ben verheugd dat zij zich mee inzetten voor een inclusieve maatschappij.”

Anne d’Ieteren, voorzitter van het Belgian Paralympic Committee: “Als ex-topsporter begrijp ik als geen ander dat je je topsportcarrière op een meer holistische wijze moet benaderen. Op die manier kan een paralympische atleet een vorm van comfort ontdekken dat zal bijdragen tot het bereiken van zijn/haar sportieve doelstellingen. Paralympiërs kunnen in dit verhaal voorbeelden zijn van doorzetting, ambitie, vechtlust, die vele bedrijven kunnen en wíllen gebruiken om hun interne werking te optimaliseren en deuren te openen naar een inclusievere samenleving.”

Terug naar boven14/11/2014

Adecco verkozen tot beste uitzend- en rekruteringsbedrijf.

Adecco wint opnieuw de HR Excellence Award Best Interim & Staffing Company

 

Groot-Bijgaarden, 14 november 2014 - Gisteren werden in Genval - voor het 5de jaar op rij - de HR Excellence Awards uitgereikt. Adecco België werd verkozen tot Best Interim & Staffing Company.

De HR Excellence Awards worden uitgereikt voor en door de Belgische Human Resources sector. De genomineerden werden vergeleken op basis van een concrete casestudy binnen hun expertisegebied. Innovatieve aanpak, kwaliteit van de dienstverlening en meetbare resultaten werden in aanmerking genomen.

Adecco België wint in de categorie “Best Interim & Staffing Company”. Het bedrijf dankt de bekroning ondermeer aan haar “Way to Work” programma en aan hoe, dankzij dit initiatief, tegemoet werd gekomen aan de uitdagingen van het bedrijf, A.S.Adventure.

Het geïntegreerd ‘Way to Work’ project, waarmee Adecco werd verkozen, werd opgezet vanuit de bezorgdheid inzake werkloosheid van jongeren. Adecco nam met Way to Work haar maatschappelijke en sociale plichten op en stond jongeren met raad en daad bij in hun zoektocht naar een job.
Omdat gebrek aan ervaring bij jongeren geldt als één van de belangrijkste redenen waarom ze geen job vinden, bood het “Way to Work” project opleidingen, omscholingen en stages aan. Het motto ‘better work, better life’ indachtig, stelde Adecco haar kennis en expertise ten dienste van de werkloze jongeren.

Adecco ’s referentie klant, A.S.Adventure, zag in het “Way to Work” project een duidelijke toegevoegde waarde en verleende actief zijn medewerking. Op de beide vlakken, ie maatschappelijke relevantie en recruteringsbehoeftes, onderschreef A.S.Adventure zijn actieve medewerking. Net als vele andere Adecco klanten, wenste A.S.Adventure, in een partnership met Adecco en het ‘Way to Work’ project tegemoet te komen aan de toenemende problematiek om snel, onmiddellijk inzetbare mensen te vinden met de juiste attitude, motivatie en kwalificaties of competenties.

Nico Reeskens, Country Head Adecco Belgium: “Deze award maakt ons uiteraard erg trots. In de eerste plaats omdat het om een erkenning vanwege onze klanten en de HR community gaat. Voor de 2de keer in 3 jaar winnen we deze award, de voorbije 3 jaar werden we genomineerd. Dankzij deze award voelen we ons nog meer gesteund in onze doelstelling om jongeren en jonge werklozen concreet bij te staan in hun zoektocht naar een job. Dat onze klant, A.S.Adventure, zich van bij de start in het “Way to Work” initiatief kon terugvinden, hebben wij ten zeerste gewaardeerd.”

Terug naar boven07/08/2014

Adecco Group biedt jong talent functie van ‘CEO voor één maand’ aan

Tien kandidaten op shortlist om zij aan zij te werken met CEO Patrick De Maeseneire

 

Zürich, Zwitserland, 7 augustus 2014. Adecco Group, de wereldmarktleider in het aanbieden van HR-oplossingen, heeft vandaag de tien jonge talenten aangekondigd die geselecteerd werden als finalisten voor ‘CEO voor één maand’. Het programma werd gelanceerd om jonge mensen broodnodige werkervaring te laten opdoen op een moment dat de jongerenwerkloosheid een onaanvaardbaar hoog niveau blijft aanhouden. Tussen 12 en 16 augustus zullen de tien jongeren deelnemen aan de laatste selectiefase. Eén van hen zal de unieke kans krijgen om ‘CEO voor één maand’ te worden, met Patrick De Maeseneire, CEO van Adecco Group, als rechtstreekse leider en mentor.

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn overal ter wereld, maar zeker in Europa, ronduit dramatisch voor jongeren. Ondanks het feit dat de economie zich langzaam hersteld heeft, heeft in Spanje en Griekenland één jongere op twee vandaag geen werk. Daarom werd het 'Adecco Way to Work'™ programma gelanceerd om een generatie te helpen die het risico loopt uitgesloten te worden op de arbeidsmarkt. Aangezien gebrek aan ervaring voor jongeren een van de grootste hinderpalen blijft om aangeworven te worden, omvatte de Adecco Experience carrièrebegeleiding en zinvolle inzettingen gedurende één maand om de inzetbaarheid van jongeren te verbeteren en deze jongeren te helpen om hun eerste stappen op de carrièreladder te zetten.

In de maand juli werden in het kader van de Adecco Experience 88 jongeren ingezet als stagiairs in enkele van 's werelds toonaangevende bedrijven, dankzij meer dan 70 klanten van Adecco die dezelfde visie delen. De jongeren kregen de kans om essentiële jobvaardigheden aan te leren in een brede waaier van functies in tal van sectoren. Zesenveertig van deze talenten hadden de verdere ambitie om mee te dingen naar de job van ‘CEO voor één maand’: een unieke kans om gecoacht te worden door Patrick De Maeseneire, CEO van Adecco Group.

Op basis van hun prestaties, de evaluatie van de bedrijven waar ze stage liepen en de manier waarop ze hun ervaringen deelden met hun generatie via sociale media, verdienden 10 kandidaten hun plaatsje in de laatste selectieronde. Het ‘CEO voor één maand’ Boot Camp vindt plaats van 12 tot 16 augustus in Zürich. De deelnemers zullen onderworpen worden aan een reeks interviews, businessopdrachten en uitdagingen om hun soft skills te testen en te evalueren of ze geschikt zijn voor de functie. In september zal de winnaar businessopdrachten krijgen, meereizen met de CEO en leren hoe een Fortune 500-bedrijf met meer dan 31.500 werknemers en meer dan 650.000 arbeidskrachten over de hele wereld gerund wordt.

De tien jongeren die nog in de running zijn om verkozen te worden tot ‘CEO voor één maand’ van Adecco Group zijn:

 

  Mohammed Assad, Nederland – Adecco Experience job als Country Finance Manager bij Adecco Nederland.
  Silvia Bizubova, Slowakije - Adecco Experience job als Integrated Supply Chain Specialist bij IBM.
  Adam Boardman, VK – Adecco Experience job als HR & Marketing bij Oxley Developments.
  Andrew Chew, Taiwan – Adecco Experience job als Event Coordinator bij het Olympisch Comité van Chinees Taipei.
  Allegra Guardi, Italië – Adecco Experience job als Internal Communication Manager bij Lombardini SRL (Gruppo Kohler).
  Benoît Hommel, Frankrijk – Adecco Experience job als Human Resources Assistant bij Hewlett Packard.
  Adharsh Kumar, VS – Adecco Experience job als Marketing Coordinator bij ANN Inc.
  Elena Ollendiek, Duitsland - Adecco Experience job in de afdeling Sales & Marketing bij MISUMI Europa GmbH.
  Paola Ospina, Colombia – Adecco Experience job als Marketing Manager bij Adecco Colombia.
  Aurora Petrel, Spanje – Adecco Experience job als Experience Manager bij IKEA.

 

Voor meer informatie over het programma surft u naar www.adeccowaytowork.com.

Om de kandidaten aan te moedigen:

Facebook www.facebook.com/AdeccoWaytoWork
Twitter www.twitter.com/AdeccoWayToWork
#CEO1month #AdeccoExperience

Persdienst Adecco Corporate
Press.office@adecco.com of +41 (0) 44 878 87 87

Terug naar boven02/05/2014

Adecco medewerkers bereikten op 30 april wereldwijd ruim 600.000 jongeren

 

Groot-Bijgaarden, 2 mei 2014. – Ruim 600.000 jongeren werden eergisteren in meer dan 50 landen aangesproken door de medewerkers van het HR bedrijf Adecco. In België hadden de Adeccomedewerkers post gevat in 8 steden op markten, in winkelstraten en rond hogescholen en universiteiten. Daar informeerden zij 11.000 jongeren en gaven bruikbare tips & tricks in verband met solliciteren. Het Way to Work initiatief wil de jeugd een hart onder de riem steken in hun zoektocht naar een job. Adecco Group Worldwide lanceert tevens het ‘Experience’ project, waarbij aan 100 jongeren een betaalde werkervaring wordt geboden. Daaruit zal één jongere geselecteerd worden om gedurende 1 maand Patrick De Maeseneire, wereldwijd CEO van Adecco, te vervangen.

De reacties van de jongeren op het Way to Work initiatief waren zeer positief. Ze waardeerden de concrete begeleiding. “Onze consulenten krijgen dagelijks jongeren over de vloer die zich nog niet thuisvoelen in het arbeidscircuit. Ze weten niet hoe met solliciteren te beginnen. Vaak is het vooral de ervaring die ontbreekt om echt een job te vinden. Een tijdelijke baan biedt deze jongeren de mogelijkheid ervaring op te doen en verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt.” aldus Nico Reeskens, Country Manager Adecco België.

Het blijft niet bij de actie van woensdag. Omdat net het gebrek aan ervaring bij jongeren geldt als één van de belangrijkste redenen waarom ze geen job vinden, biedt Adecco opleidingen, omscholingen en stages aan. Zo is er de Adecco ‘Horeca Academy’, waarbij in samenwerking met Belgocatering opleiding wordt gegeven aan jongeren in horecavaardigheden. Verder is er ook een ‘Retail School’ waar zij zich kunnen aandienen voor een opleiding tot medewerker in de verkoop of tot assistent filiaalhouder. Laaggeschoolde jongeren kunnen terecht in het ‘Youth Start’ programma (voorheen NFTE) waar ze begeleid worden tot zelfstandig ondernemer. Binnen het Attitude & Coaching programma werden in 2013 bv. 4.900 werkloze jongeren geselecteerd en begeleid met een attitudescan en coaching.
Bij Adecco in België worden er in 2014 een 50-tal stageplaatsen aangeboden. Ook het wereldwijd Adecco ‘Experience’ project, waarbij 100 jongere werklozen een betaalde werkervaring kunnen krijgen van één maand heeft als doel om ze een eerste beroepservaring mee te geven. In België kan ervaring worden opgedaan bij de Medialaan (Q-Music), A.S.Adventure en Nespresso.

“Adecco België biedt op jaarlijkse basis aan meer dan 42.000 jongeren werk (als uitzendkracht, als jobstudent, als contractor of als vaste werknemer). Dankzij ons ruim aanbod aan programma’s die jongeren begeleiden en/of omscholen zijn we erin geslaagd het voorbije jaar aan 20% meer jongeren werk en ervaring te bieden.” aldus nog Nico Reeskens.

Terug naar boven25/04/2014

Jongerenwerkloosheidsgraad België boven het Europees gemiddelde

 

Adecco’s wereldwijd Way to Work initiatief voor tweede maal op rij georganiseerd op 30 april 2014. Adecco “Experience” biedt betaalde werkervaring.

De jongerenwerkloosheid blijft een grote zorg in de meeste landen van de wereld. Volgens recente Eurostat cijfers (februari 2014) liep die in België nog verder op tot 24,1%, boven het Europees gemiddelde van 22,9%. Daarmee doet België het merkelijk slechter dan enkele van zijn buurlanden: in Nederland bedroeg de jongerenwerkloosheid slechts 11,5% en ook Duitsland deed beter met 7,7%. De jongerenwerkloosheidsgraad in België is in elke regio 2 à 3 maal hoger dan in de overige leeftijdscategorieën. Daarom gaat op 30 april, voor de tweede maal op rij, Adecco wereldwijd met Way to Work van start. Ook in België gaan die dag de Adecco medewerkers de straat op om jongeren in hun zoektocht naar een job bij te staan. Adecco Group Worldwide lanceert tevens het ‘Experience’ project, waarbij aan 100 jongeren een betaalde werkervaring wordt geboden. Daaruit zal één jongere geselecteerd worden om gedurende 1 maand Patrick De Maeseneire, wereldwijd CEO van Adecco, te vervangen. Adecco biedt in België tal van mogelijkheden aan jongeren om ervaring op te doen en hen op te leiden voor jobs in bijvoorbeeld horeca en retail.

In Vlaanderen is de werkloosheid bij jongeren over het laatste jaar gestegen met 2,5% (situatie tem februari 2014) en dit terwijl Brussel vrijwel stabiel bleef en Wallonië een lichte daling kende. De groei van jonge werklozen in Vlaanderen was het hoogst bij de hooggeschoolden (+15,4% status feb 2014). In absolute aantallen maken de lager opgeleiden wel nog steeds de grootste groep uit van de werklozen.

Nico Reeskens, Country Manager Adecco België. “Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de jonge werkzoekenden te ondersteunen met raad en daad bij hun zoektocht naar een job. Tijdens de actie in 2013 bereikten wij in België alleen al meer dan 24.000 jongeren. Naast dit initiatief zijn er tal van programma’s die wij al hebben opgezet om jongeren daadwerkelijk te trainen. Binnen het attitude & coaching programma werden in 2013 4.900 werklozen geselecteerd en begeleid met een attitude scan en coaching.

Hiernaast hebben wij over het laatste jaar al 807 jongeren opgeleid, voornamelijk in functie van openstaande vacatures en heeft maar liefst 85% van hen inmiddels een job gevonden. In België biedt Adecco op jaarlijkse basis aan meer dan 42.000 jongeren werk (als uitzendkracht, als jobstudent, als contractor of als vaste werknemer).”

Omdat gebrek aan ervaring bij jongeren geldt als één van de belangrijkste redenen waarom ze geen job vinden, biedt Adecco opleidingen, omscholingen en stages aan. Zo is er de Adecco ‘Horeca Academy’, waarbij in samenwerking met Belgocatering opleiding wordt gegeven aan jongeren tot professionele horeca medewerkers. Verder is er ook een ‘Retail School’ waar zij zich kunnen aandienen voor een opleiding tot medewerker in de verkoop of tot assistent filiaalhouder. Laaggeschoolde jongeren kunnen terecht in het ‘Youth Start’ programma (voorheen NFTE) waar ze begeleid worden tot zelfstandig ondernemer. Voor atleten werd in samenwerking met het BOIC het Athlete Career Programme opgericht, waar ze geholpen worden in het uitbouwen van professionele loopbaan naast hun sportieve carrière.

Bij Adecco in België worden er in 2014 een 50-tal stageplaatsen aangeboden. Het wereldwijde Adecco ‘Experience’ project, waarbij 100 jongere werklozen een betaalde werkervaring van één maand kunnen opdoen in bedrijven, biedt hen in België kansen bij Medialaan, AS Adventure en Nestlé. De Way to Work teams van Adecco zijn te vinden in Brussel, Antwerpen, Gent, Turnhout, Roeselare, Kortrijk, Mons en Liège.

Terug naar boven26/02/2014

Adecco België opnieuw verkozen tot Beste Werkgever.

 

Groot-Bijgaarden, 26 februari 2014 - Voor de tweede maal op rij sleept Adecco de award Beste Werkgever in de wacht. Bovendien ontving Adecco dit jaar ook de Diversity Award. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Vlerick Management School en is een referentie in de markt. Het eindresultaat van de verkiezing weerspiegelt het HR- management van de deelnemende bedrijven.

Groot-Bijgaarden, 26 februari 2014 - Voor de tweede maal op rij sleept Adecco de award Beste Werkgever in de wacht. Bovendien ontving Adecco dit jaar ook de Diversity Award. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Vlerick Management School en is een referentie in de markt. Het eindresultaat van de verkiezing weerspiegelt het HR- management van de deelnemende bedrijven.

Nico Reeskens, Country Manager België, legt uit: “4 jaar geleden werd de doelstelling om één van de Beste Werkgevers te worden, opgenomen in ons strategisch beleid. Een intensief meerjaren programma werd opgezet en in 2012 haalden we de eerste keer de Beste Werkgever award binnen. Onze ambitie om nog beter te doen in 2013 stond hoog op de agenda. Via werkgroepen met vertegenwoordiging vanuit alle gelederen uit de organisatie werden de verbeterpunten uit de vorige enquête aangepakt. “Better work, better life” is veel meer dan een slogan. Het is een Adecco HR-doelstelling waar we dagelijks aan werken; voor uitzendkrachten maar tevens voor onze eigen medewerkers.”

Dat er niet enkel jobgerelateerde dimensies worden meegenomen uit zich ook in de tevredenheid van onze medewerkers bij diverse liefdadigheidsinitiatieven in het kader van het Win4Youth project. Samen met uitzendkrachten en klanten, gaan Adecco medewerkers de uitdaging aan in 2014 wereldwijd 2.000.000 km te fietsen. Dat is maar liefst 5 keer naar de maan. Het aantal gefietste kilometers bepaalt hoeveel fondsen geschonken worden (5km=1$). In België willen we 75.000 km op de teller zetten en zo onze bijdrage leveren voor de geselecteerde kinderprojecten.”

Ook Dirk Stienaers, HR Director Adecco België, is zeer tevreden met deze resultaten: “Ondanks de moeilijke economische situatie waarin we ons bevinden, zijn we er toch in geslaagd deze enquête met nog betere resultaten dan verleden jaar af te sluiten. Adecco blijft investeren in de opleiding van zowel eigen medewerkers als uitzendkrachten. Deze uitslag toont ons opnieuw dat een waardengedreven en ethisch beleid ook door de medewerkers geapprecieerd wordt. Het enthousiasme van onze mensen resulteerde trouwens begin dit jaar in het lanceren van een nieuwe bedrijfswaarde ‘Passie’. Passie typeert al langer onze manier van werken, maar zal vanaf nu ook echt als Adecco waarde erkend worden. Wij zijn ook bijzonder trots dit jaar de Diversity Award in de wacht te mogen slepen. Bij Adecco België werken maar liefst 24 verschillende nationaliteiten. Deze diversiteit leidt tot meer tolerantie en een betere werksfeer.”

Terug naar boven9/12/2013

Adecco begeleidt Olympische en Paralympische atleten tijdens en na de topsportcarrière

 

De door Adecco België en het BOIC aangegane samenwerking in 2011 om voor Olympische atleten een kader te creëren voor de ontwikkeling van hun maatschappelijke loopbaan tijdens en na hun sportieve carrière, wordt verlengd. Ook wordt een nieuw akkoord getekend tussen het BPC en Adecco België om ook aan paralympische atleten een gelijkaardig programma aan te bieden. Lee Hecht Harrison, dochterbedrijf van Adecco, staat mee in voor de intensieve loopbaanbegeleiding van de topatleten. Bedrijven zoals Delhaize, waar nationaal hockeyspeler Cédric Charlier deeltijds is tewerkgesteld dankzij het ACP programma, reageren enthousiast.

Het Belgian ACP Fund werd opgericht binnen het Fonds InBev-BailletLatour (FIBL) om Olympische en Paralympische atleten, die hun toekomst op de arbeidsmarkt willen voorbereiden via studies en/of opleidingen, projectmatig en financieel te ondersteunen aan de hand van een beurs.

Het IOC Athlete Career Programme werd reeds in 2005 door het International Olympic Committee (IOC) in samenwerking met Adecco Group gelanceerd. Toenmalig voorzitter van het IOC, Jacques Rogge, lag aan de basis van het IOC ACP en is lid van de Raad van Bestuur van het Fonds Inbev-Baillet Latour. In mei 2011 werd het programma in een aangepaste versie in België geïntroduceerd in samenwerking met het BOIC voor een periode van 2 jaar. Deze overeenkomst wordt nu verlengd om tegemoet te komen aan de vraag. Verder werd een bijkomend akkoord gemaakt met het BPC om ook voor de Paralympische atleten het ACP toegankelijk te maken. In 2007 lanceerde het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) het IPC Athlete Career Programme in samenwerking met Adecco group om ook de Paralympische atleten te ondersteunen in hun transitie naar de arbeidsmarkt. Het Belgische ACP voorziet Olympische, Paralympische en elite topsporters van de nodige hulpmiddelen om hen op een succesvolle wijze te ondersteunen bij het beheer van training, competitie en andere dagdagelijkse uitdagingen en opportuniteiten die hen geboden worden en dit door op volgende drie domeinen in te spelen: opleiding, vaardigheden en tewerkstelling. De bedoeling is om complementaire diensten te kunnen bewijzen aan de atleten, in synergie met de “Dual Career” projecten van de gemeenschappen (Adeps en Bloso)

Zowel atleten die hun topsportcarrière al achter de rug hebben als atleten die nog sportief actief zijn, maar reeds aan hun toekomst willen werken, worden op een aangepaste wijze binnen het ACP-programma begeleid. Bovendien is er een samenwerking met Lee Hecht Harrison opgestart om een intensieve loopbaanbegeleiding aan te bieden aan deze topatleten. In samenwerking met bedrijven kunnen atleten reeds tijdens hun sportieve carrière deeltijds en op een flexibele manier tewerkgesteld worden. Het ACP programma voor Olympische en Paralympische atleten , wordt zowel door bedrijven als atleten gunstig onthaald. Naast AG Insurance, is er ook onder andere Delhaize, waar onze nationale hockeyspeler, Cédric Charlier, dankzij het ACP deeltijds tewerkgesteld is als kandidaat Directeur.

Eddy De Smedt, Directeur Sport BOIC: “Het ACP programma biedt atleten een oplossing op maat aan waarbij de topsportprestatie resoluut op de eerste plaats komt, maar bovendien samen met Adecco en de bedrijfswereld aanvullende mogelijkheden gecreëerd worden om al hun andere talenten en competenties te ontplooien, waardoor zij de toekomst vol vertrouwen kunnen tegemoet zien. De samenwerking met Bloso en Adeps rond deze materie verloopt zeer complementair. De afgelopen 2 jaren, hebben wij kunnen vaststellen dat het programma tegemoet komt aan de wensen van onze atleten. Wij verheugen ons op de verderzetting en de uitbreiding dankzij het ACP fonds.”

Anne d’Ieteren, voorzitter BPC:“Met dit akkoord krijgen Paralympische atleten nu ook ondersteuning, coaching en training bij hun transitie van topsport naar een professionele carrière. Dankzij het ACP programma krijgen zij tevens toegang tot bedrijven die openstaan om onze atleten deeltijds of voltijds tewerk te stellen.”

Alain De Waele, Secretaris-generaalvan het Fonds InBev-BailletLatour: “Met de oprichting van het ACP Fonds binnen het FIBL zijn wij nu in staat om Olympische en Paralympische atleten financieel te steunen door middel van een beurs. Jaarlijks kan zo tot 100.000 EUR worden vrijgemaakt hiervoor en dit alvast voor de volgende drie jaren.”

Nico Reeskens, Country Manager Adecco België over het initiatief: “Het begeleiden en coachen van mensen in een loopbaan die voor hen het best geschikt is, is wat we als HR staffing bedrijf reeds succesvol doen. Met het ACP programma hebben wij die kennis en expertise, samen met ons dochterbedrijf, Lee Hecht Harrison ook toegepast op Olympische en Paralympische atleten. Zij beschikken over uitstekende competenties die zeer interessant zijn voor de bedrijfswereld die continu op zoek is naar gemotiveerde kandidaten met de juiste attitude: resultaatgericht, doelgericht, met een sterke discipline. Atleten en bedrijven met elkaar in contact brengen, ligt ons na aan het hart.”

Meer info op athletes.adecco.be

Terug naar boven26/11/2013

Mark De Smedt benoemd tot Chief Human Resources Officer van Adecco Group

Nico Reeskens volgt Mark op als Country Manager Adecco België

 

Groot-Bijgaarden, 26 november 2013. – Nico Reeskens die 3 jaar geleden Adecco België vervoegde als Director General Staffing, zal Mark De Smedt opvolgen als Country Manager België. Na een carrière van 10 jaar bij Adecco in België en Luxemburg, werd Mark De Smedt gepromoveerd tot Chief Human Resources Officer voor Adecco Group en lid van het Executive Committee. Met ingang van 1 januari 2014, zullen deze wijzigingen in de organisatie van kracht worden.

“In de voorbije jaren bij Adecco België, heeft Mark steeds een sterke focus gehad op de mensen en op de uitbouw van een gezonde bedrijfscultuur. Hij zal nu binnen de hele Adecco Group verder kunnen bouwen aan de HR strategie. Zijn business ervaring zal hem daarbij zeker van pas komen.”, aldus Patrick De Maeseneire – CEO Adecco Group.
“De aanstelling van Nico Reeskens als mijn opvolger in België staat garant voor continuïteit en wellicht ook vernieuwing. Nico is een senior manager met een uitstekende ervaring in business development en beschikt over de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn om het succes van Adecco in België verder uit te bouwen”, aldus Mark De Smedt.

Voor Nico Reeskens in 2010 Adecco vervoegde, bekleedde hij verschillende senior management posities in sales en marketing bij bedrijven als BCA Europe, Telenet, Scoot Belgium, Mobistar en Apple. Afgestudeerd aan de Solvay Business School (Brussel) als handelsingenieur, startte hij zijn professionele carrière bij Arthur Andersen Management Consulting, Infotrade en Sunparks.

Mark de Smedt kwam in 2009 voor een tweede keer aan het hoofd van Adecco België en Luxemburg, nadat het bedrijf dat hij oprichtte, XPE Professional Staffing, door Adecco werd overgenomen. Tussen 2002 en 2007 was Mark verantwoordelijk voor Adecco Benelux. Alvorens de staffing industrie te vervoegen, bekleedde hij sales, marketing en general management functies bij bedrijven als Wang, Apple, Citibank, Scoot in Frankrijk, Spanje en België. Mark De Smedt is handelsingenieur van de Solvay Business School (Brussel) en heeft deelgenomen aan executive programma’s in Harvard, Chicago, INSEAD en London Business School.

Terug naar boven26/11/2013

Global Talent Competitiveness Index: strijd om talent kan op verschillende fronten plaatsvinden

 

Adecco Group heeft, in samenwerking met INSEAD en HCLI (Human Capital Leadership Institute) de « Global Talent Competitiveness Index » uitgebracht. Dit onderzoek, dat jaarlijks zal gevoerd worden over 103 landen, meet voor elk land haar vermogen om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden.

Wat België betreft, stelt dit onderzoek het volgende vast:

"Belgium is an interesting case here: its rank on the Input Sub-Index (6th) is remarkably higher than its overall GTCI ranking (13th). This is due to noteworthy performance in the Attract pillar (1st) with strong External Openness (3rd) and high FDI inflow as a percentage of GDP (1st). Other strengths displayed by Belgium lie in the Grow pillar (8th), resulting from high rankings in Formal Education (5th) and Lifelong Learning (5th). Its performance is less remarkable in the Enablers pillar (16th), and in the Retain pillar (27th). "

Ontdek alle resultaten van het onderzoek op de site van Adecco Group (in het Engels):

Volg de conversatie op twitter via de hashtag #GTCIndex

Terug naar boven


 

PERSCONTACT

pers@adecco.be
tel: +32 (0) 2 583 91 11

Voor foto's en ander beeldmateriaal neemt u best contact op met marketing@adecco.be

Mail ons