Adecco News Flash 

In deze Adecco News Flash:

Akkoord inzake modernisering van de uitzendwetgeving
Studenten – nieuwe regeling sinds 1 januari 2012


 

Akkoord inzake modernisering van de uitzendwetgeving

Onlangs hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord bereikt inzake de actualisering van de uitzendwetgeving. De aanpassing heeft betrekking op dagcontracten, het motief 'instroom' alsook informatie & controle.

Dit akkoord moet nog in een wet gegoten worden en is dus nu nog niet van toepassing. Onder voorbehoud van wijzigingen. We hebben de voorziene data voor inwerkingtreding vermeld.

In een notendop de verschillende onderdelen van het akkoord:

Dagcontracten

 • Geen verbod op opeenvolgende dagcontracten; opeenvolgende dagcontracten zijn evenwel alleen toegestaan voor zover de nood aan flexibiliteit bewezen kan worden.
 • Regels en procedures worden vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst.
 • Er zijn bijzondere informatie- en raadplegingsprocedures voorzien, afhankelijk van het feit of er bij de gebruiker al dan niet een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat.
 • Sancties bij inbreuken: sanctie met betaling van extra loon, naast de bestaande sancties in geval van schending van de wettelijke bepalingen inzake de motieven.
 • Datum van inwerkingtreding voorzien op 1 juli 2012.

Motief 'instroom'

 • Uitzendarbeid met het oog op vaste aanwerving.
 • Geen toestemming van de vakbondsafvaardiging vereist, wel voorafgaande informatie en consultatie.
 • Max. 6 maanden tewerkstelling onder motief instroom.
 • Het uitzendbureau moet 1 maand tewerkstelling garanderen voor uitzendkrachten die vaste tewerkstelling verlaten hebben.
 • Geen verplichting tot aanwerving. De uitzendkracht heeft wel recht op feedback.
 • Sanctie voor inbreuk op de regeling is contract van onbepaalde duur bij de klant/gebruiker.
 • Deze uitzendkrachten tellen mee voor de berekening van de drempel voor de organisatie van de sociale verkiezingen.
 • Datum van inwerkingtreding voorzien op 1 juli 2012.

Informatie en controle

 • Er worden bijzondere informatie- en raadplegingsprocedures voorzien voor de verschillende motieven, afhankelijk van het feit of er bij de gebruiker al dan niet een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat.
 • Datum van inwerkingtreding voorzien op 1 juli 2012.
Terug naar boven


Studenten – nieuwe regeling sinds 1 januari 2012

De regeling voor studentenarbeid is grondig gewijzigd sinds 1 januari 2012:

 • Studenten mogen maximaal 50 arbeidsdagen werken aan voordelige solidariteitsbijdragen. De vroegere 2x23-dagen-regel is dus niet meer van toepassing.
 • Deze 50 dagen kunnen op eender welk moment van het jaar gewerkt worden.
 • De student kan op elk ogenblik weten hoeveel dagen hij/zij nog mag werken. De werkgever kan het saldo op twee manieren controleren:
  • De student downloadt een attest van de studentenwebsite van de RSZ (www.studentatwork.be), met daarop de resterende dagen.
  • De werkgever gaat zelf het saldo raadplegen op diezelfde website. Hiervoor moet hij de toestemming van de student en zijn/haar code ter beschikking krijgen.
 • 50 dagen werken als “student met voordelen” kan nu onmiddellijk gevolgd worden door een aantal dagen werken als “student zonder voordelen”. Bij het overschrijden van de 50 dagen worden de gewone sociale zekerheidsbijdragen betaald, vanaf de 51ste dag, op voorwaarde dat de werkgever de extra dagen correct aangeeft bij de DMFA-aangifte.*
 • De maximumduur van studentencontracten wordt 12 maanden.
 • De voorwaarden om ten laste te blijven van de ouders en om recht te hebben op kinderbijslag blijven onveranderd.**

* Er is evenwel een uitzondering voor pas afgestudeerden. Een student die zijn studies beëindigt in juni kan tijdens de zomervakantie enkel nog werken als student tot zijn 50 dagen opgebruikt zijn.

** Vanaf 2012, zal de student die het recht op kinderbijslag heeft verloren in het tweede kwartaal van het jaar, dit recht niet meer automatisch verliezen voor het derde kwartaal.

Terug naar boven


Op zoek naar talent?

U bent op zoek naar studenten
of nieuwe medewerkers voor tijdelijke of vaste aanwerving?

Contacteer ons

Volg Adecco op de sociale media:

Volg ons op twitter
'Like' ons op FacebookVervoeg ons netwerk op Linkedin

 

Adecco - Certified Member Rekrutering & Selectie