Modernisering uitzendwetgeving

 
De sociale partners van de interimsector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid.

Ze zijn tot een volledig akkoord gekomen met als gevolg, het ontstaan van een nieuwe CAO nr 108 en nieuwe bepalingen in de wet van 24 juli 1987.
Deze nieuwe reglementering is in werking getreden op 1 september 2013 en heeft betrekking op:

De opeenvolgende Dagcontracten(niet relevant voor bedrijven in de bouwsector)
Het motief 'instroom'
De informatie- en controleplicht


Dagcontracten

 • Geen verbod op gewone en opeenvolgende dagcontracten; opeenvolgende dagcontracten zijn evenwel alleen toegestaan voor zover de “nood aan flexibiliteit” bewezen kan worden. • Er zijn bijzondere informatie- en consultatieprocedures voorzien, afhankelijk van het feit of er bij de gebruiker al dan niet een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat. 
 • Sanctie bij inbreuken: sanctie met betaling van een vergoeding die overeenstemt met 2 weken loon. 
 • Beperkte bevoegdheid van de sectoren m.b.t. dagcontracten

Motief 'instroom'

 • Uitzendarbeid voor de invulling van een vacature met het oog op vaste aanwerving. 
 • Geen toestemming van de vakbondsafvaardiging vereist, wel voorafgaande informatie en consultatie per vacante betrekking.
 • Minstens weekcontracten – dagcontracten zijn verboden voor dit motief.
 • 3-6-9-regel per vacante betrekking:
  • 3 : maximaal 3 uitzendkrachten testen voor de invulling van een vacature
  • 6 : maximaal 6 maanden tewerkstelling onder motief instroom voor elke uitzendkracht
  • 9 : pogingen om deze vacatures in te vullen mogen maximaal 9 maanden duren
  • De gebruiker dient zijn vakbondsafvaardiging te informeren over de naleving van de 3-6-9 regel.
 • De gebruiker moet het uitzendbureau informeren over het aantal pogingen. 
 • Het uitzendbureau moet 1 maand tewerkstelling garanderen voor uitzendkrachten die een vaste tewerkstelling verlaten hebben om als uitzendkracht onder dit motief tewerkgesteld te worden.
 • Geen verplichting tot aanwerving. De uitzendkracht heeft wel recht op feedback door het uitzendkantoor.
 • De anciënniteit als uitzendkracht onder het motief instroom wordt meegerekend in geval van vaste aanwerving.
 • Deze uitzendkrachten tellen mee voor de berekening van de drempel voor de organisatie van de sociale verkiezingen.
 • Sanctie voor inbreuk op de regeling is contract van onbepaalde duur bij tussen de klant/gebruiker en de uitzendkracht.

Informatie en controle

 • Bijkomende verplichting: algemene informatie- en controleplicht (naast bestaande procedure van toepassing per motief)
 • Procedures afhankelijk van het feit of er bij de gebruiker al dan niet een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat.
  • In geval van ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging :
   6-maandelijks  - door gebruiker:
   • Globale informatie per motief
   • Aantal uitzendkrachten en prestaties voor alle motieven
  • Bij gebrek aan ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging :
   maandelijks  - door uitzendbureau
   • Extra communicatie aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten