Operator extrusie 3 ploegen te Houthalen

  • Type contract
    Tijdelijk contract - mogelijkheid vast
  • Locatie
    Houthalen, Limburg

Operator 3 ploegen regio Houthalen gezocht
Je takenpakket:

-bedienen en afstellen van de extrusiemachine + spuitmachine volgens de bedieningsinstructies
-stapelen van producten op palletten
-onderhoudswerken uitvoeren volgens de instructies
-defecten en gebreken aan machine, matrijzen en aanhorigheden, dadelijk melden aan de
postoverste en in het geschreven rapport vermelden
-ledigen van de afvalcontainers met selectief ingezameld afval
-orde en netheid van de werkplaats onderhouden
-volle palletten vervoeren naar de stapelplaats
-strikt de veiligheids- en milieuvoorschriften opvolgen
-bijstand verlenen indien dit door een overste wordt gevraagd
-samenstellen van compostbakken
-verzagen van profielen en balken


Profiel

-In goede gezondheid verkeren, over voldoende spierkracht beschikken
-Nauwgezetheid m.b.t. het opvolgen van arbeidsorders, procedures,..
-Bereid zijn in draaiende posten te werken en van post te wisselen indien de organisatie dit vraagt
-in alle omstandigheden gemotiveerd zijn en blijven

Aanbod

Optie vast werk.
Goede verdienste!

Interesse? Solliciteer online!