Ploegbaas

  • Type contract
    Tijdelijk contract - mogelijkheid vast
  • Locatie
    Genk, Limburg
  • Categorie
    Leidinggevenden - product. / nijv. / werv. - Uitvoerende leiding (laagste niveau)

Voor onze klant, een grote speler in de voedingsindustrie zoeken we een ervaren ploegbaas.
Taken en verantwoordelijkheden :

• Verantwoordelijk voor de aansturing van de productielijnen in een veilig werkgebied zodat de beste kwaliteit met een maximale output en zo min mogelijk give away, uitval, rework en blokkades gerealiseerd wordt.
• Verantwoordelijk voor het reduceren van verliezen conform de WCOM systematiek, leidt/neemt deel aan verbeterteams.
• Het nemen van maatregelen bij onregelmatigheden en verstoringen van installaties en processen op de lijnen.
• Het verklaren van verliezen tijdens daily control (DCS)
• Het begeleiden, complimenteren en zo nodig corrigeren van medewerkers. De ploegbaas spreekt medewerkers aan op hun resultaten en hun manier van werken, weet medewerkers te motiveren voor hun doel en helpt met suggesties indien nodig.
• Opvangen, opleiden en begeleiden van nieuwe operatoren
• Verantwoordelijk voor een goede en afgetekende ploegoverdracht.
• Het houden van een regelmatig werkoverleg conform de standaardagenda en verslaglegging daar van.
• Zorgdragen en toezien op de correcte naleving van de veiligheids-, bedrijfs-, hygiëne-, gedrags- en milieuvoorschriften conform (wettelijke) normen en richtlijnen zoals beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem.
• Verantwoordelijk voor het bewaken van de CCP’s en indien nodig actie ondernemen.
• Lopen van veiligheids- en kwaliteitsronden
• WCOM werkwijze borgen binnen het verantwoordelijkheidsgebied
• Verantwoordelijk voor orde en netheid op de werkplek dmv de 5S standaard.
• Vervangen van de shiftleider bij diens afwezigheid
• Vervangen van allround operator in geval van lage bezettingsgraad


Safety:
- ik werk veilig of ik werk niet
- ik meld gevaarlijke situaties en volg deze op
- ik spreek collega’s aan op onveilig / ongewenst gedrag

Kwaliteit:


Je werkt in een bedrijf dat voedsel produceert. Houd je te allen tijde aan de geldende hygiëneregels.


Milieu:
Zorg dat het milieu niet onnodig belast wordt en er geen verspillingen plaatsvinden.
Correct sorteren van de afvalstoffen volgens de aanwezige instructies en het melden van milieu-incidenten.

WCOM:
- Weet dat de WCOM systematiek onze manier van werken is
- Werkt volgens de 5S werkplek organisatie methode

Bevoegdheden:

Zorgen dat de productielijnen voldoen aan de voorwaarden qua veiligheid, kwaliteit, rendementen, toegegeven gewicht, verwerkbaarheid van de grondstoffen, hulpmaterialen of uitrusting en bij afwijking de nodige correctieve maatregelen treffen in overleg met hiërarchische lijn (indien aanwezig).

Geeft leiding aan

• Allroundoperators
• Operators
• Inpakkers

Rapporteert aan :

• Shiftleider

Profiel

Opleiding, kennis, ervaring :

• Min. 2 jaar ervaring als allround operator
• A1 werk / denk niveau
• Basiskennis Safety, hygiëne, HACCP
• Kennis van producten en installaties
• Basiskennis electriciteit, mechanica, pneumatica

Competenties

• Veiligheidsbewust
• Leiderschap / Coachend leidinggeven
• Veranderingsgericht
• Resultaatgericht
• Kwaliteitsgerichtheid
• Probleemanalyse
• Voortgangsbewaking
• Communicatief vaardig
• Samenwerken & teamspeler
• Initiatief

Aanbod

Vaste jobaanbieding
3 ploegen
solliciteer online www.adecco.be