Bedrijven mobiliseren zich om jongerenwerkloosheid in België aan te pakken

Op initiatief van Nestlé hebben meerdere grote bedrijven zich verenigd om samen in België een Alliance for YOUth op te richten. Het doel van die alliantie is om op korte en middellange termijn honderden opportuniteiten te creëren voor jongeren onder 30 jaar in de vorm van arbeidscontracten en stageplaatsen.

Artikels

Vandaag hebben Nestlé en zijn partners deze Alliance for YOUth officieel in België gelanceerd, op het kabinet van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, de heer Didier Gosuin. De verschillende partnerbedrijven van Nestlé in België zijn: Adecco, AXA, EY, IBA, IBM, Securex en Sodexo.

De Alliance for YOUth in België is er zich van bewust dat haar initiatief nog doeltreffender zal zijn door nauw samen te werken met de overheid. Zo is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een samenwerkingsverband opgezet tussen Actiris en het ministerie van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding. Het is de bedoeling dat het initiatief zal worden uitgebreid naar de andere gewesten in het land in samenwerking met de betrokken partnerinstellingen.

De doelstellingen van de Alliance for YOUth in België zijn ambitieus: de partners verwachten samen meer dan 2600 banen en stageplaatsen te kunnen aanbieden aan jongeren onder 30 jaar.

De Alliance for YOUth in België

De Alliance for YOUth in België is het Belgische equivalent van het door Nestlé opgezette, gelijknamige Europese initiatief, dat in juni 2014 werd gelanceerd. In het kader van die alliantie mobiliseert Nestlé zijn bedrijfspartners en andere ondernemingen die vastbesloten zijn om een positieve rol te spelen in de tewerkstelling van jongeren.

De Alliance for YOUth past binnen de context van de ‘Jongerengarantie’, gelanceerd door de Europese Commissie, maar ook binnen de ‘Europese Alliantie voor Leercontracten’[3], een breder initiatief dat als doel heeft meer leercontracten, kwalitatieve stageplaatsen alsook beroepsopleidingen aan te bieden aan jongeren. Nestlé heeft zich aan die Europese Alliantie voor Leercontracten in naam van de huidige en toekomstige partners verbonden via de Alliance for YOUth, waardoor zij automatisch toetreden.

Een onderzoek van Nielsen over jongeren in Europa toont het volgende aan:

  • 92% van de jongeren denkt dat jongerenwerkloosheid een groot probleem is in Europa.
  • 23% van de ondervraagde jongeren ziet werkloosheid als het grootste maatschappelijke probleem voor de komende vijf à tien jaar.
  • 44% van de jongeren geeft gebrek aan ervaring op als reden waarom ze geen werk vinden.

Alexander von Maillot, CEO van Nestlé Belgilux legt uit wat ten grondslag ligt aan de Alliance for YOUth in België: “Jongerenwerkloosheid heeft uiteraard een impact op de gehele maatschappij. Nestlé heeft al geruime tijd zijn betrokkenheid getoond om oplossingen voor te stellen en we hebben dezelfde motivatie geconstateerd bij onze partners. Door ons te groeperen in eenzelfde alliantie, met gemeenschappelijke en goed gedefinieerde verbintenissen, zijn we in staat om meer kansen te creëren voor jongeren in de toekomst.

Een essentiële factor is tevens een nauwe samenwerking met de overheid. Ik hoop dat alle ondertekenaars die zich vandaag bij ons hebben aangesloten anderen zullen motiveren om zich in te zetten voor de toekomst van onze jongeren. Het Europese initiatief van Nestlé kent een groot succes en we zijn verheugd dat we mee aan de basis staan van de alliantie in België.

We hopen ook dat de alliantie bijdraagt tot een grotere bewustmaking van het probleem en dat de zaken daardoor in een stroomversnelling geraken, zowel wat betreft het verbeteren van de opleiding als het aanbieden van leercontracten en stageplaatsen voor jongeren.

Het is ook noodzakelijk een publiek‐private samenwerking op te zetten om doeltreffende oplossingen te vinden. We richten ons hierbij tot Actiris om te bepalen op welke manier we jongeren zouden kunnen helpen een eerste werkervaring op te doen, zij het in de vorm van een job of stage, aanvullende opleiding of bedrijfskennismaking.

We geloven er hard in dat stages een uitstekende gelegenheid vormen voor jongeren om een eerste bedrijfservaring op te doen en dat dit het verschil kan maken op een cv.

Paul Bulcke, wereldwijde CEO van Nestlé, is daar trouwens een mooi voorbeeld van, want hij is zijn carrière begonnen als stagiair. En ook ik ben als stagiair bij Nestlé gestart.”

Grote ondernemingen in Alliance for YOUth in België

Enkele topwerkgevers hebben besloten toe te treden tot de Alliance for YOUth in België. Zo kan Nestlé reeds rekenen op de steun van Adecco, AXA, EY, IBM, IBA, Securex en Sodexo.

De Brusselse tewerkstellingsdienst Actiris ondersteunt eveneens het initiatief. Grégor Chappelle, CEO van Actiris, is uiterst tevreden met de lancering van de Alliance for YOUth in België: “Actiris moedigt dergelijke initiatieven aan: een publiek‐private samenwerking kan jonge Brusselse werkzoekenden alleen maar ten goede komen! Ik ben verheugd te zien hoe belangrijke Brusselse ondernemingen het voortouw nemen in een kwestie die van groot belang is voor onze maatschappij. We hopen dat deze initiatieven als inspiratie mogen dienen en dat vele anderen zich spoedig zullen aansluiten…”

De Alliance for YOUth zal zich niet beperken tot de regio Brussel. Het initiatief wil op nationaal niveau impact hebben; de nodige contacten met de betrokken instellingen in Vlaanderen en Wallonië zijn reeds gelegd.

Ambitieuze doelen

De ondernemingen die zich bij de Alliance for YOUth in België hebben aangesloten, engageren zich om jongeren onder de 30 jaar kansen te bieden in de vorm van arbeidscontracten of stageplaatsen. Samen hebben de partners zich het ambitieuze doel gesteld om 2600 banen of stages te creëren voor jongeren onder de 30 jaar.

De partners kunnen bovendien individueel of gezamenlijk initiatieven opzetten om jongeren – studenten of werkzoekenden – te adviseren en te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Zo kan een beroep gedaan worden op de werknemers van de Alliancepartners om jongeren voor te bereiden op een sollicitatiegesprek of om coaching‐ of mentoringsessies, cv‐workshops of andere activiteiten te organiseren in samenwerking met jongerenorganisaties. Ten slotte kunnen de deelnemende bedrijven hun aanwezigheid vergroten door zich te richten tot scholen in hun omgeving, waar ze jongeren kunnen informeren over de verschillende toekomstige functies die ze kunnen ambiëren.

Minister Gosuin huldigt dit partnership tussen de sectoren: “Vandaag willen we inderdaad voor een momentum zorgen door de verbintenissen van elkeen aan te kondigen. Maar het is zoveel meer. Vandaag   tonen we aan dat we de periode van vaststellingen en medeleven hebben ingehaald. Vandaag zijn we tot actie overgegaan. En samen, zowel de overheid als de privésector, verbinden we ons ertoe onze jeugd terug hoop te geven.”

Alexander von Maillot besluit: “Het debat van vandaag bewijst het enthousiasme en de motivatie van alle aanwezige partijen en biedt de kans om zaken te bespreken die essentieel zijn in de strijd tegen werkloosheid bij jongeren. Bedrijven moeten jongeren een kans geven. Investeren in de jeugd is nooit tevergeefs. Zij vormen immers de kern die het voortbestaan van onze samenleving garandeert. Daarom moeten we de generatie van morgen helpen en klaarstomen.”

Bezoek onze Facebook-pagina

Verwante artikels

Wetgeving: vraag en antwoord over studentenjobs

Hoe zit het met de wetgeving rond studentenjobs? Om je wegwijs te maken in de wettelijke en administratieve kantjes van studeren en werken, verzamelden we alle relevante informatie op één pagina. Handig! Je leest hier alles wat je moet weten over je werkovereenkomst, je verloning, veiligheid op de werkvloer, belastingen, …

Lees meer
Adecco Horeca Academy

Veel studenten klussen bij in de horeca, waar altijd vraag is naar jonge en flexibele werkkrachten. Maar wat als je geen horecaervaring hebt? Geen zorgen. In de Horeca Academy leren we je de kneepjes van het vak voor een job als keukenhulp, bar- of zaalmedewerker. En het kost je helemaal niks!

Lees meer