Dienstencheque huishoudhulp

Artikels

Veelgestelde vragen

Als werknemer met dienstencheques wordt je ingeschakeld om werk te verrichten voor een particulier in diens privé-woning. Ofwel ga je als nieuwe huishoudhulp aan het werk bij één of meerdere van onze klanten. Ofwel werk je nu al als huishoudhulp maar dien je enkel je situatie te regulariseren via een legaal contract via Adecco.

Iedereen die in België tewerkgesteld kan worden, mag ook als huishoudhulp aan de slag.

Je mag enkel huishoudelijke taken uitvoeren in de privé-woning en geen taken in een professionele omgeving. ? Niet toegelaten zijn bijvoorbeeld de schoonmaak van een tandartspraktijk, dokterskabinet, een kapperszaak, …

Volgende taken mag je uitvoeren:

 • schoonmaken van de woning en de ramen
 • wassen en strijken van linnengoed
 • dagelijkse boodschappen zoals de kruidenier, de bakker, …
 • kleine naaiwerken
 • bereiden van maaltijden

Neen, dat is verboden.

Volgende taken zijn ook nog verboden:

 • schoonmaak van commerciële ruimtes of beroepslokalen  (bijv. kapsalon, dokterskabinet), 
 • poetsen van gemeenschappelijke ruimtes zoals appartementtraphal
 • externe schoonmaak bij vriesweer,
 • schoonmaak van buitenramen hoger dan geljkvloers
 • babysitting en bejaardenzorg
 • electriciteitswerken 
 • behangen en schilderen
 • Aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, audiovisueel materiaal, de aankoop van warme maaltijden, de periodieke verdeling van kranten en weekbladen.

Je mag als huishoudhulp geen familie zijn in eerste of tweede graad, of op eenzelfde adres als de gebruiker wonen.  Het is dus niet toegelaten dat je als huishoudhulp werkt bij:

 • ouders, grootouders, schoonouders, aangetrouwde grootouders; 
 • kinderen of kleinkinderen; 
 • broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen; 
 • elke persoon, al dan niet familie, met wie je op hetzelfde adres samenwoont.

Je werkt minstens 10 of 13 uur per week en maximum 38 uur per week tussen 6 uur en 20 uur. Je mag niet werken op zondagen en feestdagen.
Adecco zoekt voor jou het aantal uren en het uurrooster rekening houdend met jouw persoonlijke situatie. 

Het loon bij Adecco is hoger dan het minimumbarema en bovendien zijn er ook extra vergoedingen:

 • Reisvergoeding
 • Vakantie en vakantiegeld
 • Eindejaarspremie
 • Syndicale premie
 • Betaalde feestdagen
 • Gewaarborgd loon bij ziekte
 • Klein verlet
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Bijdragen voor pensioen
 • GSM-abonnement aan interessante tarieven met deels gratis telefoonuren en sms-en.

Daarnaast voorziet Adecco jaarlijks specifieke (technische) opleidingen in groepsverband, persoonlijke evaluatiemomenten, indien nodig begeleiding op het werkveld.

Na de uitvoering van je job overhandigt de klant jou de cheques (of liggen ze klaar om mee te nemen). Deze cheques vul je zelf correct en volledig in en je overhandigt ze zo snel mogelijk aan je consulente, tesamen met het volledig ingevulde prestatieblad.

Als werknemer dienstencheques ben je verzekerd voor eventuele ongevallen op het werk of tijdens de verplaatsing van en naar het werk. Ook indien je als huishoudhulp materiële schade toebrengt, ia Adecco verzekerd. Voor elk schadegeval is er wel een vrijstelling voor de particuliere gebruiker.

Om je in te schrijven als huishoudhulp kan je terecht in elk Adecco-kantoor in België.
Indien gewenst kan je ook je kandidatuur hier online stellen. Link naar inschrijvingsrform Adecco coacht talent.

Verwante artikels

Planning van uw vakantie of afwezigheden

Wij willen uw aandacht vestigen op het belang van de correcte invulling van de vakantieplanning om ons de datums mee te delen waarop u niet wenst dat uw huishoudhulp uren presteert.

Lees meer