Voorwaarden Bring a friend voor huishoudhulpen

  1. De Bring a Friend-actie (‘BAF-actie’) is een initiatief van Adecco Home Services NV (‘AHS’), met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16B, KBO nr. 0467.264.242. Deze actie heeft tot doel om AHS haar bestaande huishoudhulpen (‘deelnemer’) te belonen indien ze nieuwe klant aanbrengen (‘aangebrachte klant’). Deze actie is enkel geldig in België en is niet-cumuleerbaar met andere acties of promoties van AHS.
  2. De BAF-actie aanvragen zullen door AHS prioritair behandeld worden. AHS behoudt zich het recht voor om bepaalde aanvragen niet in te vullen, bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn, als de aangebrachte klant niet akkoord zou gaan met haar contractuele voorwaarden, indien de aangebrachte klant op een moeilijke bereikbare plaats woont, indien er misbruik plaatsvindt, etc.
  3. Een deelnemer kan meerdere klanten aanbrengen, maar het aantal is beperkt tot 10 en tot een eenmalige bruto premie van € 100 per aangebrachte klant.
  4. De beloning bestaat uit een bruto premie van € 100 van zodra 39 uren prestatie bereikt zijn en dit ten laatste op 30/09/2018 door een huishoudhulp van AHS bij een aangebrachte klant.
  5. De BAF-actie start op 1 april 2018 en eindigt op 30 juni 2018 om 23u59. Iedere laattijdige aanvraag is ongeldig.
  6. De deelnemer garandeert aan AHS dat hij/zij de ondubbelzinnige toestemming heeft verkregen van de aangebrachte klant om zijn/haar gegevens door te geven aan AHS. De persoonsgegevens die AHS ontvangt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met het doel van de BAF-actie, , waartegen de deelnemer of de aangebrachte klant zich kunnen verzetten. Ze kunnen tevens de verbetering of de verwijdering van hun gegevens vragen met kopie van hun identiteitskaart door contact op te nemen met AHS per brief (tav Adecco Home Services, Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden)
  7. Door deelname aan de BAF-actie stemt de deelnemer automatisch in met de voorwaarden van de BAF-actie.