De resultaten van de Global Satisfaction Survey 2016

  • 24/02/2017
  • 12:30
Labels:
  • Adecco Group
Global Satisfaction Survey 2016 resultaten

Adecco voerde naar goede gewoonte een Global Satisfaction Survey uit om te peilen naar de tevredenheid van klanten en associates, en zo de service van de verschillende merken nog te verbeteren. Het tevredenheidsniveau van de meer dan 200 Adecco-klanten die de enquête in 2016 invulden, bleef stabiel. Onder de associates waren er niet alleen een pak meer deelnemers (2.000 om precies te zijn); ook hun algemene tevredenheidsniveau steeg met maar liefst 7 procent. Een blik op de resultaten.

De Global Satisfaction Survey 2016

De Global Satisfaction Survey was een jaarlijkse traditie, maar vanaf 2017 drijft Adecco het tempo op met voortaan om de zes maanden een tevredenheidsonderzoek. Adecco stelt daarbij telkens enkele tientallen vragen op, waar elk land nog een à twee nationale varianten aan kan toevoegen. Die vragen worden naar alle klanten en associates gestuurd. Antwoorden doen ze niet voor niets: via een loting werden onlangs bijvoorbeeld drie deelnemers uitgekozen die een iPhone in ontvangst mochten nemen.

Adecco is meester in “candidate profiling”

De klanten die de enquête invulden, loofden Adecco omwille van zijn “Branch Expertise on Candidate Profile”. Ze waarderen met andere woorden de kennis die Adecco aan boord heeft om meteen in te kunnen schatten welke competenties, attitudes en technische vaardigheden vereist zijn voor welk profiel. Zo zorgt Adecco voor een vlotte en goede match tussen kandidaten en bedrijven.

Betere opvolging dankzij het YouMe-programma

Als voornaamste werkpunt kwam bij de klanten “Candidate Preparation for Assignment” naar voren. Op basis van deze feedback implementeerde Adecco het gloednieuwe ‘YouMe’-programma. Dit zorgt ervoor dat zowel klanten als associates snellere en betere informatie krijgen (en kunnen geven) over het verloop van opdrachten. Samen met alle stakeholders werden er een zevental contactpunten gedefinieerd. Dit zijn momenten in de carrière van een associate waarop hij gebaat is bij feedback en begeleiding, zoals enkele dagen na de opstart of aan het einde van een opdracht. Een volautomatisch systeem herinnert de gebruiker aan die momenten (maar ook aan de verjaardag van een associate), zodat het contact aangehaald kan worden.

Investeren in training en job tips

De associates drukten via de enquête hun waardering uit voor de “Timely & Accurate Salary Payment” waarvoor Adecco bekendstaat. Ruimte voor verbetering zagen ze op het vlak van “Training Programs & Job Tips”. Hier speelt het YouMe-programma handig op in. Zo worden er systematisch contactmomenten georganiseerd wanneer een associate een opdracht afrondt. Er wordt gevraagd naar zijn wensen en noden op het vlak van opleiding en ondersteuning. Starters krijgen dan weer best practices en andere tips mee voordat ze aan de slag gaan.

Volgende edities

Ook voor onze volgende editie hopen we op massale reacties, zodat we de Adecco-dienstverlening kunnen blijven verbeteren!