Vluchtelingen en de arbeidsmarkt: hoog tijd om kansen te creëren

 • 20/06/2017
 • 12:30
Labels:
 • Adecco Group
Vluchtelingen en de arbeidsmarkt

Een gewelddadig en onvoorspelbaar conflict verstoort je leven. Deze ervaring delen de meeste vluchtelingen. Wereldwijd zijn ze met 21 miljoen. Weggevlucht uit hun land door oorlog, terreur, hongersnood of vervolging. Alleen of met gezinsgenoten proberen ze elders een nieuw leven op te bouwen. Tijdelijk of voor langer. Een nieuw leven met nieuw werk, al blijkt de integratie op die nieuwe arbeidsmarkt een enorm obstakel …

Mondiale vluchtelingencrisis

Je bent een vluchteling als je je thuisland moet ontvluchten omdat je voor je leven vreest, door oorlog, vervolging of een natuurramp. Al zo lang als er conflicten zijn, zijn er vluchtelingen, maar de problematiek komt de laatste jaren extra onder de aandacht. Onder meer door de burgeroorlog in Syrië en de dreiging van IS zijn er momenteel miljoenen mensen op de vlucht. 66 procent van alle vluchtelingen komt uit slechts vier landen: Palestina, Syrië, Afghanistan en Somalië. De meeste vluchtelingen vinden tijdelijk onderdak in een vluchtelingenkamp in een buurland. Er zijn dan ook nergens zoveel vluchtelingen als in Turkije (2,5 miljoen), Pakistan (1,6 miljoen), Libanon (1,1 miljoen) en Iran (0,9 miljoen).   [gallery columns="2" link="file" size="medium" ids="1214,1213"]

Integratie op de Europese arbeidsmarkt

Anderen hopen op een betere toekomst in Europa. Zo’n 1,8 miljoen mensen zoeken er hun toevlucht. In de landen waar deze vluchtelingen asiel aanvragen, stellen zich echter verschillende problemen. Een daarvan ligt Adecco bijzonder na aan het hart, namelijk: de moeilijke integratie op de arbeidsmarkt. De cijfers tonen aan dat er in Europa veel mannelijke en vaak laagopgeleide vluchtelingen aankomen. Bijna een derde van de asielzoekers is jonger dan 18, terwijl 53 procent tussen 18 en 34 jaar oud is. Tot 2014 had 20 procent van alle vluchtelingen en asielzoekers in Europa hoger onderwijs genoten, maar de laatste jaren gaat het om een kleiner aandeel, meldt de OESO.

Obstakels

Veel vluchtelingen willen graag zinvol werk doen, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Het duurt gemiddeld vijf à zes jaar om de helft van een groep vluchtelingen een plek op de arbeidsmarkt te geven. Vluchtelingen lopen het risico om jarenlang werkloos te blijven. Deze obstakels bemoeilijken de integratie:
 • Naast culturele en taalverschillen vormt het opleidingsniveau een grote barrière voor asielzoekers.
 • Als vluchtelingen werk vinden, is het bovendien vaak onder hun opleidingsniveau.
 • Asielzoekers kunnen meestal pas na een lange wachttijd beginnen te werken. In België bedraagt die wachttijd vier maanden, in het Verenigd Koninkrijk gaat het zelfs om een jaar. In Griekenland, Portugal en Zweden kunnen asielzoekers het snelst aan de slag, in Litouwen en Ierland mogen ze daarentegen geen beroep uitoefenen.
Sommige werkgevers kiezen er bewust voor om asielzoekers te rekruteren. Zij zien een kans om knelpuntberoepen in te vullen, een sociaal imago te creëren en de samenleving te versterken. Volgens een Europese studie kunnen veel werkgevers zich hierin herkennen, maar worden ze vooralsnog tegengehouden door onzekerheid en praktische bezwaren. Hoe zit het met de wetgeving? Welke instantie is bevoegd voor de security checks? Uiteraard staan ondernemers ook stil bij de impact op hun productiviteit. Ze vragen zich vooral af hoe het gesteld is met de vaardigheden van deze mensen.

Wat doet The Adecco Group?

Met onze jarenlange expertise in human resources wil The Adecco Group werkgevers en werknemers samenbrengen en de integratie vergemakkelijken. Zo installeerde een Duits dochterbedrijf een hotline voor vluchtelingen die werk zoeken en een handig elektronisch rekruteringssysteem. Nog in Duitsland screenen en interviewen we sollicitanten en brengen we hen in contact met bedrijven. In Italië werken we al sinds 2008 samen met vluchtelingen, onder andere door assessments af te nemen. In Frankrijk gebruiken vluchtelingen-ngo’s onze software om de arbeidsmarkt beter te begrijpen. In België zetten Adecco, Voka West-Vlaanderen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen vorig jaar een pilootproject op met opleidingen voor vluchtelingen. Doelgerichte cursussen bereidden verschillende werkzoekende vluchtelingen voor op een stage bij een West-Vlaamse kmo.

Integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt: 5 aanbevelingen

The Adecco Group ziet niet alleen obstakels, maar ook kansen. Met deze vijf aanbevelingen gaan zowel de nieuwe Europeanen als onze bedrijven erop vooruit:
 • Hoe sneller werkzoekenden aan de slag gaan, hoe beter voor hen én de samenleving. De procedures moeten sneller, de wachttijden korter.
 • Een goed beeld van de beschikbare vaardigheden is cruciaal. Assessments zijn broodnodig, alsook duidelijke afspraken over de internationale erkenning van diploma’s.
 • Bij de verdeling van asielzoekers moet rekening worden gehouden met de noden van de lokale arbeidsmarkt.
 • Je kunt asielzoekers niet allemaal op dezelfde manier behandelen. Doelgerichte en individuele coaching biedt de beste resultaten.
 • Het antwoord op de vluchtelingencrisis is meer samenwerking. Denk aan een lokaal aanspreekpunt voor werkgevers, een samenwerkingsplatform, een jobbeurs voor asielzoekers, …

Wil je je verdiepen in deze materie?

Meer inzichten en aanbevelingen vind je in het witboek “The labour market integration of refugees – A focus on Europe", dat The Adecco Group op 20 juni uitbracht: Herbekijk ook de Facebook-livesessie van The Adecco Group: