Een vrouw als baas: wie struikelt daar nog over?

  • 24/03/2018
  • 14:00
Labels:
  • Adecco Group
vrouw als baas

Heb jij liever een man of een vrouw als baas? Uit enquêtes blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten aangeeft dat het hen niets uitmaakt of ze voor een mannelijke of vrouwelijke baas werken. Toch zegt ongeveer een derde (zowel mannen als vrouwen) liever te willen werken voor een man. Waarom willen die mensen geen vrouw als baas? En is dat eigenlijk terecht?

Waarom geen vrouw als baas?

Of je een goede of een minder goed baas hebt, heeft meer met persoonlijkheid te maken dan met zijn of haar geslacht. Wanneer werknemers aangeven liever voor een man (of een vrouw) te werken, heeft dat dan ook grotendeels te maken met stereotypen. Vrouwen zouden bijvoorbeeld minder goede bazen zijn omdat ze kliekjes vormen, té competitief zijn, niet direct genoeg communiceren, vaker deelnemen aan geroddel, … Mannen zouden daarentegen strenger, zakelijker en standvastiger zijn. Bovendien wordt een vrouw al snel afgestraft als ze niet voldoet aan het stereotype van ‘aardig’, ‘verzorgend’ en ‘democratisch’, terwijl men die eigenschappen in mannen meestal niet noodzakelijk vindt.

Zijn vrouwen goede managers?

Toch blijkt uit onderzoek dat vrouwen wel degelijk goede managers zijn. Een onderzoek van Gallup toont aan dat vrouwelijke managers meer betrokken zijn bij het bedrijf. Die betrokkenheid leidt tot betere prestaties bij de werknemers en meer succes voor het bedrijf. En wat houdt betrokkenheid dan precies in? Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen regelmatiger feedback geven en dat werknemers zich gewaardeerd voelen voor hun inzet. Ook geven vrouwelijke bazen werknemers meer kansen om hun carrière te ontwikkelen. Zo zorgen ze dus voor een positieve werkomgeving.

Conclusie?

Stereotypen zijn uiteindelijk maar stereotypen en een enquête doet slechts heel algemene uitspraken. Of iemand al dan niet een goede baas is heeft waarschijnlijk niet zoveel te maken met het geslacht maar veel meer met de individuele aanpak en attitude, oftewel, hoe de baas zijn of haar werknemers behandelt. Zolang een baas duidelijke verwachtingen heeft, waardering toont, zelf hard werkt en talent stimuleert, zou het eigenlijk niet zoveel mogen uitmaken wat die tussen zijn of haar benen heeft.