‘Juridische Informatie’ op Adecco.be

* Overzicht van de entiteiten met gedragscodes:

Adecco Personnel Services NV

Maatschappelijke zetel:

Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden

KBO / BTW – nummer:

BE 0404.221.962 (RLE Brussels)

Erkenningen/Registratie:

Vlaanderen VG .631/BUOP
Brussel 00254-406-20121120/00254-405-20121120
Wallonie W.RS.001/W.INT.001

Gedragscodes:

Vlaanderen – Private arbeidsbemiddeling
Besluit Vlaamse Regering 10/12/2010 (Bijlage 2)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2010121013

Vlaanderen – Uitzendactiviteiten
Besluit Vlaamse Regering 10/12/2010 (Bijlage 4)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2010121013

Adecco Construct NV

Maatschappelijke zetel:

Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden

KBO / BTW – nummer:

BE 0476.991.065 (RPR Brussel)

Erkenningen/Registratie

Vlaanderen VG .822/BC
Brussel 00252-406-20121120/00252-405-20121120
Wallonie W.RSC.003/W.INTC.003

Gedragscodes:

Vlaanderen – Uitzendactiviteiten
Besluit Vlaamse Regering 10/12/2010 (Bijlage 4)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2010121013

Adecco Home Services NV

Maatschappelijke zetel:

Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden

KBO / BTW – nummer:

BE 0467.264.242 (RPR Brussel)

Erkenningen/Registratie

België 04117

Gedragscodes: