Privacyverklaring voor (professionele) klanten

Laatste update: januari 2023


Adecco en/of de aan haar gelieerde ondernemingen ("Bedrijf", "wij" of "ons") hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") (samen met andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij deze verzamelen, gebruiken en verwerken.

We weten dat het lang is, maar lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door.

Hieronder vindt u een index, zodat u desgewenst rechtstreeks naar de desbetreffende rubriek kunt gaan.

INDEX

 

1. Enkele termen om duidelijk over te zijn

Allereerst moeten we duidelijk zijn over hoe we sommige woorden in deze Privacyverklaring gebruiken.

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in deze Privacyverklaring wordt u "U" genoemd.

Wanneer we spreken over "ons"of het "bedrijf" bedoelen we:

 • - Adecco Personnel Services NV, gevestigd aan de Noordkustlaan 16b te 1702 Groot-Bijgaarden (België), met ondernemingsnummer 0404.221.962 voor de private arbeidsbemiddelingsactiviteiten;
 • - Adecco Construct NV, gevestigd aan de Noordkustlaan 16b te 1702 Groot-Bijgaarden (België), met ondernemingsnummer 0476.991.065 voor de private arbeidsbemiddelingsactiviteiten in de bouwsector;
 • - Adecco Professional Staffing NV, gevestigd aan de Noordkustlaan 16b te 1702 Groot-Bijgaarden (België), met ondernemingsnummer 0408.236.079 voor de activiteiten als Adecco Project Sourcing of Adecco Outsourcing;
 • - Adecco Coordination Center NV, gevestigd aan de Noordkustlaan 16b te 1702 Groot-Bijgaarden (België), met ondernemingsnummer 0441.164.215 voor de ondersteunende diensten van de Adecco Group in België (alsook Luxemburg en Nederland);

Het bedrijf maakt deel uit van de Adecco Group AG (Adecco Group) met hoofdkantoor in de Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Zwitserland, de grootste aanbieder van HR-diensten ter wereld. Via haar verschillende bedrijven en business lines biedt de Adecco Group verschillende HR-activiteiten (Human Resources) aan zoals uitzenden, detachering, payroll services, werving & selectie, testing solutions, career transition, talentontwikkeling, training & opleiding, outplacement en internationale mobiliteit ("onze activiteiten").

Voor de uitvoering van onze activiteiten gebruikt de onderneming verschillende IT-systemen. In sommige gevallen biedt de Onderneming een Self-Service Portal ("Portal") Via de Portal kunt u de relatie met het Bedrijf en haar zusterbedrijven beheren en kandidaten zoeken die aan uw behoeften voldoen.

Ten slotte gaat deze Privacyverklaring over hoe wij uw informatie als individu verwerken. Het gaat niet over hoe wij informatie over bedrijven verwerken (hoewel die twee elkaar soms overlappen). Dit soort informatie wordt soms 'persoonlijke informatie', 'persoonlijk identificeerbare informatie' of 'PII' genoemd. Wij gebruiken de term 'persoonsgegevens' of 'gegevens' in deze Privacyverklaring.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt het bedrijf?

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om de best mogelijke, op u afgestemde werkgelegenheid te bieden:

 • a) Identiteitsgegevens betekent uw voornaam, achternaam.
 • b) Professionele gegevens zijn uw zakelijke e-mailadres en telefoonnummer, bedrijfsnaam, bedrijfsadres en telefoonnummer, functietitel, afdeling, dienst, locatie van uw kantoor en andere informatie die op uw visitekaartje zou kunnen staan, en volmacht.
 • c) Technische gegevens zijn internet protocol (IP) adressen van waaruit u toegang heeft tot onze of andere producten en diensten, cookies (zoals uiteengezet in ons cookiebeleid), uw inloggegevens (zoals de tijd, datum en duur), weblogs, het browsertype en de browserversie die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze en andere websites, apps en producten en diensten, de tijdzone-instellingen van uw apparaat en uw apparaat locatie, browser plug-in types en versies die u gebruikt, de bronnen die u opent op onze websites, apps en producten en diensten, besturingssysteem en platform van het apparaat dat u gebruikt, en details van andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website en/of dit systeem.
 • d) Gegevens van contactformulieren betekent alle informatie die u aan ons verstrekt wanneer u onze contactformulieren gebruikt (bijvoorbeeld via de functies "Contact", "Stuur ons een bericht" of "Blijf in contact" op onze websites, apps, producten of diensten), het verslag van die correspondentie en andere informatie of persoonsgegevens die u naar eigen goeddunken met ons deelt bij het invullen van onze contactformulieren. (Let op: velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplichte velden, omdat we deze informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen of erop te reageren).
 • e) Marketingcommunicatiegegevens zijn gegevens over hoe u reageert op e-mail, SMS, telefoon en andere marketingcampagnes.

Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om onze producten en diensten te leveren, om u de door u gevraagde informatie toe te sturen of om contact met u op te nemen om u aanvullende informatie te verstrekken over onze beschikbare producten en diensten, zoals meer in het bijzonder beschreven in punt 3 hieronder.

 

3. Waarom verwerken wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Doeleinden van de verwerking Soort gegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens Bewaartermijn
Om onze relatie met uw organisatie te beheren, door een zakelijke relatie met u aan te gaan of te versterken. a) Identiteitsgegevens;
b) Professionele gegevens
Legitieme belangen in het beheer van onze relatie met uw organisatie. 7 jaar na het einde van de zakenrelatie
Om te reageren op uw verzoek of vragen wanneer u contact met ons opneemt. a) Identiteitsgegevens;
d) Contactgegevens;
Toestemming 3 jaar na het laatste contact.
Om u nieuwsbrieven te sturen of informatie over evenementen die voor u van belang kunnen zijn en waarvoor u zich hebt aangemeld. a) Identiteitsgegevens;
b) Professionele gegevens;
e) Marketingcommunicatiegegevens
- Toestemming indien wij wettelijk verplicht zijn toestemming te vragen voor marketing
- Het behartigen van onze legitieme belangen om onze producten en diensten te promoten wanneer wij niet wettelijk verplicht zijn toestemming te vragen.
Tot het einde van het abonnement of de bewaartermijn
Om u direct marketing via e-mail te sturen wanneer het bedrijf waarvoor u werkt momenteel of in het verleden onze klant is, of wanneer u hiervoor kiest in het desbetreffende contactformulier. a) Identiteitsgegevens;
b) Professionele gegevens;
e) Marketingcommunicatiegegevens
- Toestemming
- Vervulling van onze legitieme belangen om onze producten en diensten te promoten
Tot het einde van het abonnement of de bewaartermijn
Om na te gaan welke bedrijven met ons hebben samengewerkt. c) Technische gegevens Uitvoering van onze legitieme belangen om onze websites en/of systemen te beheren en u relevante informatie over onze producten en diensten te verstrekken Duur van de sessie. Voor de cookiegegevens verwijzen wij naar ons cookiebeleid.
Om ons te helpen de meest relevante inhoud voor u en voor uw apparaat te maken, te publiceren en te verbeteren. c) Technische gegevens Uitvoering van onze legitieme belangen om onze websites en/of systemen te beheren en u relevante informatie over onze producten en diensten te verstrekken Duur van de sessie. Voor de cookiegegevens verwijzen wij naar ons cookiebeleid.
Om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze websites en/of systemen, wanneer u daarvoor kiest. c) Technische gegevens Uitvoering van onze legitieme belangen om onze websites en/of systemen te beheren en u relevante informatie over onze producten en diensten te verstrekken Duur van de sessie. Voor de cookiegegevens verwijzen wij naar ons cookiebeleid.


 

4. Welke marketingcommunicatie versturen wij?

Communicatie met bedrijven

Wij verwerken uw gegevens in het kader van een bestaande zakelijke relatie met u of uw bedrijf omdat:

 • Wij hebben een overeenkomst met u (of overwegen een overeenkomst met u aan te gaan). In dit geval heeft het grootste deel van de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken voor marketingdoeleinden betrekking op individuele werknemers van onze klanten en andere bedrijven waarmee wij een bestaande zakelijke relatie hebben; of
 • Het is in ons legitieme belang voor het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten (bijvoorbeeld om met u te communiceren in een 'business to business' hoedanigheid om onze producten en diensten te promoten die volgens ons interessant zijn voor u of uw bedrijf). In dat verband kunnen wij ook contactinformatie verkrijgen uit openbare bronnen, waaronder inhoud die openbaar is gemaakt op websites van sociale media, om een eerste contact te leggen met een relevante persoon bij een klant of een ander bedrijf; of
 • U hebt ermee ingestemd om onze marketingcommunicatie via e-mail te ontvangen als individu bij onze klanten/bedrijven. In dit geval sturen wij u marketingcommunicatie om een zakelijke relatie te ontwikkelen of te onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake elektronische en marketingcommunicatie. Deze mededelingen kunnen web-bakens, cookies en soortgelijke technologieën bevatten die ons in staat stellen te weten of u het bericht opent, leest of verwijdert, en links waarop u klikt.
  Op de formulieren die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, vindt u meestal een selectievakje. Als u akkoord gaat met de communicatie, moet u het vakje aanklikken.

Hoe afmelden?

Wanneer wij u via e-mail marketingberichten sturen, kunt u er in elk geval voor kiezen geen verdere marketingberichten meer te ontvangen door op de functie "uitschrijven" of "afmelden" in de e-mail te klikken.
Bovendien kunt u te allen tijde uw opt-out recht uitoefenen door contact met ons op te nemen hier (geef in het vrij veld aan welke marketingcommunicatie u niet langer wenst te ontvangen).

 

5. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen is afkomstig van contactformulieren of andere materialen die u aan ons verstrekt, uw interacties met ons en anderen als onderdeel van uw zakelijke relatie met ons. Afhankelijk van de relevante omstandigheden en de toepasselijke lokale wetten en vereisten, kunnen wij sommige van de in punt 2 genoemde gegevens verzamelen wanneer u ons uw visitekaartje geeft, met ons praat op een conferentie of een ander evenement, of wanneer u een klant of potentiële klant bent.

In sommige gevallen zullen wij ook indirect persoonsgegevens verzamelen uit openbaar beschikbare bronnen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

6. Gebruiken we kunstmatige intelligentie?

Ja, wij maken soms gebruik van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI). Wij gebruiken uw persoonsgegevens echter niet voor geautomatiseerde besluitvorming (een besluit dat uitsluitend wordt genomen door het creëren en toepassen van technologieën zonder enige menselijke tussenkomst) of profilering (verwerking van persoonsgegevens met een reeks technologieën die een rechtsgevolg of een soortgelijk belangrijk gevolg voor u heeft).

Wij gebruiken een reeks technologieën om uw gegevens te analyseren. In alle gevallen is er altijd menselijke tussenkomst in deze processen, aangezien wij deze hulpmiddelen gebruiken om onze deskundige menselijke besluitvormers te ondersteunen.

Wij gebruiken geautomatiseerde systemen/processen met de voorwaarden beschreven in de vorige paragraaf om onze medewerkers te helpen navigeren in de markt en u te raadplegen met de best geïnformeerde gegevens mogelijk. Wij kunnen gebruik maken van AI (bijvoorbeeld machine-learning, op logica of kennis gebaseerde en statistische benaderingen) om u, en onze sollicitanten en medewerkers, te voorzien van de diensten die u van ons vraagt. Hoewel wij AI-systemen gebruiken, worden alle beslissingen die op u van invloed kunnen zijn genomen door onze getrainde recruiters. Bijgevolg hebben deze AI-systemen geen rechtsgevolgen.

Wanneer wij bijvoorbeeld op zoek zijn naar kandidaten voor uw openstaande functies, kunnen wij historische gegevens en actuele marktgegevens gebruiken om een vergelijking van marktrelevante informatie op te stellen met behulp van machine learning, logica of kennis gebaseerde en statistische benaderingen die attributen zoals salarisgegevens, locatie, arbeidsvoorwaarden en actuele vergelijkingen van de kandidatenmarkt gebruiken om een rapport op te stellen over de gemiddelde voorwaarden voor uw regio. Met dit rapport kunnen onze verkoopadviseurs samen met u navigeren hoe u het personeel dat u nodig hebt op de best mogelijke manier kunt aantrekken.

 

7. Delen wij uw gegevens met derden?

Om ons efficiënt gebruik van uw informatie te vergemakkelijken en u de inhoud en/of middelen en/of diensten te leveren, maken wij uw informatie bekend aan derden. Deze openbaarmaking zal echter alleen plaatsvinden in de volgende omstandigheden:

 • Aan onze leveranciers. Wij zullen bijvoorbeeld een leverancier inschakelen om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. De leverancier(s) zijn onderworpen aan contractuele en andere wettelijke verplichtingen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren en uw privacy te respecteren, en hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren; de relevante leveranciers zijn doorgaans IT-leveranciers (die onze IT-systemen hosten of ondersteunen, met inbegrip van informatie over u), bedrijven voor gebouwenbeheer (die zorgen voor de fysieke beveiliging van onze gebouwen en daarom informatie over u moeten hebben om toegang tot onze gebouwen te krijgen) en leveranciers van backoffice-, financiële en boekhoudkundige diensten (die gegevens over kandidaten moeten verwerken om crediteuren- en debiteurenrekeningen te verwerken). Wij doen ook een beroep op leveranciers die diensten en oplossingen op het gebied van IT-technologie leveren.
 • Aan leden van de Adecco Group en hun gelieerde ondernemingen ("Leden van de Adecco Group") binnen of buiten de Europese Unie. . Een lijst met de landen waarin we actief zijn, vindt u op onze website www.adeccogroup.com/worldwide-locations. Uw gegevens worden om verschillende redenen met hen gedeeld:
  • informatie wordt gedeeld met leden van de Adecco Group die wereldwijd ondersteunendefuncties voor de bedrijven van de Adecco Group verzorgen; deze functies bevinden zich onder meer in Nederland, Luxemburg, Tsjechië en Frankrijk.
  • informatie wordt ook gedeeld met leden van The Adecco Group wereldwijd (inclusief de rechtspersonen die na het verzamelen van de informatie zijn overgenomen) voor de eerder beschreven doeleinden of om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw profiel, wanneer u hebt aangegeven belangstelling te hebben voor lokale of internationale mogelijkheden op die markt of wanneer leden van The Adecco Group vaststellen dat u over bepaalde vaardigheden beschikt die op die markt nodig of nuttig zijn.

 • Aan de overheid of wetshandhavingsinstanties. Wij zullen uw gegevens delen met de overheid, politie, regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn of dat het verstandig zou zijn dit te doen.

 • Aan toekomstige verkopers of kopers en hun adviseurs. Als onderdeel van due diligence met betrekking tot (of uitvoering van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie kan het nodig zijn dat wij uw gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper en hun adviseurs.

 

8. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en verwerkt in een of meer andere landen, binnen of buiten de Europese Unie of Zwitserland. Een volledige lijst van de landen waarin wij actief zijn is beschikbaar op onze website www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Wij zullen alleen gegevens doorgeven aan de in punt 7 genoemde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland:

U kunt in dit verband aanvullende informatie vragen en een kopie van de betreffende waarborg verkrijgen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

 

9. Welke gegevensbeveiligingsmaatregelen hebben wij getroffen?

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben operationele procedures en adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om ongeoorloofde toegang, wijziging, verwijdering of overdracht van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, moet u zich ervan bewust zijn dat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is en dat wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze website of een derde partij wordt verzonden, niet kunnen garanderen; daarom is elke overdracht op eigen risico.

 

10. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot en een kopie van uw persoonsgegevens
  U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en tot bepaalde informatie over de manier waarop deze worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen u een elektronische kopie van uw gegevens te verstrekken. In bepaalde beperkte omstandigheden hebt u ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere derde partij over te dragen ("port").

 • Recht op correctie van uw persoonlijke gegevens
  Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben niet correct is, kunt u vragen dat deze informatie wordt bijgewerkt of anderszins gecorrigeerd.

 • Recht om te worden vergeten of persoonsgegevens te verwijderen
  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt te allen tijde een dergelijk verzoek indienen en wij zullen beoordelen of uw verzoek moet worden ingewilligd, maar dit recht is onderworpen aan eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren. In situaties waarin wij in overeenstemming met de wet bepalen dat uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens moet worden ingewilligd, zullen wij dit zonder onnodige vertraging doen.

 • Recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen daarvan op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

 • Recht om toestemming in te trekken
  U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 • Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, gebruik dan ons formulier door hier te klikken . Wanneer u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen, kunnen wij u vragen u te identificeren alvorens uw verzoek in te willigen.

  Ten slotte hebt u het recht om een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of waar u werkt, of over een vermeende inbreuk op uw rechten (indien een van deze voor u relevant is). Voor België is de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming: de Gegevensbeschermingsautoriteit of de GBA.

 

11. Hoe gaan we om met wijzigingen in deze Privacyverklaring?

De voorwaarden van deze Privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen materiële wijzigingen in deze Verklaring bekendmaken door middel van passende kennisgevingen op deze Site of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.

 

12. Neem contact op met ons

Voor het geval je:

 • vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring,
 • meer informatie wenst over hoe wij uw informatie beschermen (bijvoorbeeld wanneer wij deze naar een ander land overbrengen), of
 • contact willen opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van de Adecco Group of de plaatselijke Privacy Lead,

stuur dan een e-mail naar de DPO van de Adecco Group op globalprivacy@adeccogroup.com of naar de lokale Privacy Lead op privacy@adecco.be


Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, vult u dit formulier in.